Kod državnih potpora inovacijama primjetno smanjili birokraciju za neproblematične potpore

potpore

Kod državnih potpora inovacijama primjetno smanjili birokraciju za neproblematične potpore

Inovacijama kod državnih potpora sukladno digitaliziranoj ovodobnici uvelike smanjili birokraciju za neproblematične potpore Ipak kad su u pitanju državne potpore Komisija je ažurirala svoj Pregled državnih potpora, iz kojega je vidljivo da su države članice (EU28) 2014. potrošile 101,2 milijarde eura, tj. 0,72 posto BDP-a, na državne potpore proizvodnim uslugama, poljoprivredi i ribarstvu. U odnosu… Read More »Kod državnih potpora inovacijama primjetno smanjili birokraciju za neproblematične potpore