Skip to content

Sveti arkanđeli Gabriel i Mihovil u obrani Hrvatske i svijeta od ugroze / 1. dio

Biblijske motive svetih arkanđela Mihovila i Gabriela Mata CROata izradio je s molitvom za obranu Hrvatske i svijeta od nadolazeće ugroze. Matina veličina je snaga i zanos s kojima stvara, Božja snaga… radeći iskreno, s ljubavlju, iz duše… sa svojim pozivom umjetnika i majstora u kamenu stvara nevjerojatnu viziju velike priče…

U svom ateljeu akademski kipar Mate Turić (Mata CROata) ima vrlo široku tematiku kamenih skulptura; od jarbola, jedrenjaka, galija, križeva, riba, jahti, moderneih aktova, sidra te drugih različitih skulptura i tematika, ali njegove biblijske motive arkanđela Mihovila i Gabriela radio je s molitvom za obranu Hrvatske i Crkve od nadolazeće pošasti koja nam svima prijeti. Matina veličina je snaga i zanos s kojima stvara, Božja snaga… radeći iskreno, s ljubavlju, iz duše… Sa svojim pozivom umjetnika i majstora u kamenu stvara nevjerojatnu vizija velike priče…

”Dok se borio Mihovil arkanđeo sa zmajem, bila je u nebu tišina i začu se glas milijuna koji su govorili: ‘Spas i čast i moć svemogućem Bogu’. Sotona je svladan, ali ne potpuno. Zato će na kraju svijeta biti borba između svetog Mihovila i paklenog zmaja“. Općenito, svetog Mihovila se štuje kao branitelja i zaštitnika vjere i Crkve. Kao svoga patrona posebno ga časte, u svezi s njegovom ulogom, hrvatski policajci i vojnici, liječnici, ljekarnici, vagari, trgovci, pekari te umirući.

MOLITVA: Sveti Mihaele Arhanđele, brani nas u boju; protiv pakosti i zasjedama đavolskih budi nam zaklon. Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo: Ti, vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge duhove zlobne, koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom krepošću i jakošću u pakao strovali. Amen.

Arkanđeo Gabriel u Bibliji nastupa kao glasnik Božjih odluka. On u Starom zavjetu tumači proroku Danijelu viđenje ovna i jarca (Dan 8, 16-26) i značenje sedamdeset godina (Dan 9, 21-17). U Novom zavjetu svećeniku Zahariji naviješta rođenje Ivana Krstitelja (Lk 1,11-20), ukazuje se Mariji i naviješta rođenje Isusovo (Lk 1,26-38). Do reforme katoličkog kalendara (1969.) kalendarski spomendan Gabriela bio je 24. ožujka, dan uoči blagdana Blagovijesti. Sada je zajedno s Mihaelom i Rafaelom, 29. rujna. U ikonografiji se najčešće prikazuje kao navjestitelj s ljiljanom u ruci. U Crkvi je godine 1951. proglašen zaštitnikom telekomunikacija i obavijesnih sredstava. Patron je glasnika, poštara i filatelista.

MOLITVA: O Bože, koji si između svih anđela, odabrao arkanđela Gabriela, da navijesti tajnu tvoga utjelovljenja, daj nama, molimo te, da se, slaveći ga na zemlji, možemo nadati njegovoj zaštiti na nebu, po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Pogledajte 2. dio – SVETI ARKANĐELI RAFAEL, URIEL I BARAKIEL U OBRANI HRVATSKE I SVIJETA OD UGROZE – ovdje!

Akademski kipar Mata CROata u posljednjih je nekoliko godina izazvao dosta pozornosti javnosti, naravno isključivo zahvaljujući znatnoj produkciji, uz upotrebu suvremenih skulptorskih pomagala, većinom s motivom jedara, ali i drugih formi u raznim vrstama kamena, od plastike do javnih spomenika.

To osamljeno, čvrsto, nepopustljivo, moćno jedro, najčešće latinsko, napeto od vjetra i u kamenu gotovo živo, slijedilo je jedno drugo u nizu varijacija.

Vremenom je jedro pokrenulo preobrazbu i započelo se preoblikovati, pretvarati u tajnovitu piramidu ili u skupinu povezanih cvijetova ili pak u oblik sličan kocki ili nekom drugom tijelu..

Metamorfoza je nezaustavljivi proces, nejednakog ubrzanja ili pak usporavanja uz vječnu dilemu, na koju će stranu promjena?

Dakako, moguć je otklon prema potpuno klasičnoj figuraciji ali i posve nefigurativnoj produkciji, uz pojavu sve izrazitijeg volumena i mogući odabir samo jedne vrste kamena.

Naravno, metamorfoze su nepredvidljive unatoč autorskoj želji i nadiranju imaginacije.

Kako se mijenjala vanjska, vidljiva forma, pretvorba jedra u piramidalnu strukturu, tako se u novom ciklusu iskazuje očita potreba kipara za razgrađivanjem ili dograđivanjem sada otvorene unutarnjosti skulpture i ta promjena daje posebni karakter djelu.

Kontinuirani, predani rad u atelijeru donosi u mjetniku iznimnu korist, omogućuje mu da sve dublje uranja u vlastitu zamisao i i stvarno otkrivanje mogućnosti materijala i snažno profiliranje motivike.

Miroslav Pelikan