Katarina Livljanić njeguje slavensku srednjovjekovnu glazbu


Zadranka Katarina Livljanić, muzikolog i pjevačica ozbiljne glazbe, docentica na Sorbonne i njezin ženski ansambl  "Dialogos", oformljen 2007. godine od 2011. do 2013. godine je uzvanik u rezidenciji Fondacije Rayaumont, gdje organizira koncerte, kreacije i tečajeve glazbe zemalja jugoistočne Europe, predstavljajući duhovne pjesme iz Srednjeg vijeka.
 
Uspijevaju povezati muzikološka istraživanja s impresivnim scenskim prikazivanjem predlažući nove načine interpretacije glazbe, odavno minulih doba. Postižu to zahvaljujući još nepredstavljenim repertoarima, primjenjivanjem glazbene teatralnosti i ljepoti prvih, srednovjekovnih polifonija, posebno jako melodičnih napjeva slavenske, mediteranske glazbe.

Grupa je učestvovala na mnoštvu najznačajnijih i najpoznatijih festivala, i koncertnih dvorana na sve četiri strane svijeta. Predstavile su se na Boston Early Music Festivalu, edinburghskom također, Festivalu Saintes, Utrecht d`Ambronay. Nastupale u Vankuveru, sansebastijanskom Quincena Musicalu, Auditoriju u Barceloni, pariškom Gradu glazbe, i Teatru Buffes du Nord, londonskom South Bank Centeru, Bozaru u Brusselsu,Festivalu u Splitu i Dubrovačkim Ljetnjim Igrama, njujorkškom Metropolitanu i Lincoln Centeru, meksičkom UNAM-u, Nacinalnom Teatru u Quitou. Boravile su u rezidenciji Kulturnog Centra i Susreta u Ambronayu.

Kreativnost glazbenih izbora kao i visoka razina interpretacije i savršenost svakog novog poduhvata, pozitivno su ocijenjeni u Francuskoj ali i svuda po svijetu. Zahvaljujući pet CD-a, ansambl je dobio mnoštvo nagrada i priznanja, među kojima su "Zlatni Dijapazon", "Sok Glazbenog Svijeta", "Najboljih glazbenih 10", "Pet Golberga". Album nazvan "Tondalova vizija" dobio je "Zlatni diajpazon" 2004 godine i priznaje Akademije Charles Cros. Njihovi koncerti su snimljeni i prenoseni na brojnim radio stanicama i televizijskim kanalima. "Dialogos" predstavlja i muške glasove u svakom projektu: "Ratovi i poete" posvećen karolskim, europskim napjevima, usavršenim na Harvardu u surdnji s ansamblom "Sequentia", najprije "Tondalova vizija", glazbeni teatar čija je osnova glagoljski hrvatski repertoar. Za tu izvedbu ansambl je nagrađen na Festivalu Herald Angel Award" 2009. godine. "Abbo Abbas", posvećen prvim zapadnim polifonijama, zatim "Judith" glazbena monodrama, što se oslanja na istoimenu biblijsku temu, dobila je na Festivalu u Splitu, nagradu za najbolju interpretaciju, 2007. godine. Iduće godine će se objaviti i DVD upravo te produkcije.

Skorašnja ostvarenja su "Dalmatica – od usmenog do pisanog", duhovne pjesme dalmatinskog primorja, predstavljene sa hrvatskim tradicionalnim pjevačima pa "Barlaam i Josaphat", što na srednovjekovan način, predstavlja svjetsku legendu.

Ansambl "Dialogos" posjeduje potporu galskog Ministarstava kulture i komunikacije, glazbenog Mecenata banke Societe generale, koji im je i glavni finacijer.

Photo: Benjamin Bagby
Tekst: Džana Mujadžić

Akademija-Art