zrak

Kvaliteta zraka u Beču najbolja u povijesti mjerenja

Najnoviji podaci o razini onečišćenja zraka pokazuju da je kvaliteta zraka u Beču u 2020. godini najbolja do sada. Ove su godine, naime, zabilježene najniže razine lebdećih čestica i dušikovih dioksida u povijesti mjerenja Matea Čuljak U 2019. godini koncentracija onečišćujućih tvari u zraku u austrijskoj prijestolnici bila je još manja nego prethodnih godina, a… Read More »Kvaliteta zraka u Beču najbolja u povijesti mjerenja

Širenje koronavirusa povezano s vlagom u zraku prostorija u kojima boravimo

U kakvoj su vezi koronavirus i vlažnost zraka? Jesu li to zaista tek “nagađanja znanstvenika”, kako govore neki, ili je riječ o znanstveno dokazanim zapažanjima koja bi najozbiljnije trebalo uzeti u obzir i pridržavati ih se ako želimo zaustaviti pandemiju? Koronavirus i vlažnost zraka u prostorijama u kojima se nalazimo izgleda da su zaista povezani,… Read More »Širenje koronavirusa povezano s vlagom u zraku prostorija u kojima boravimo

Onečišćenje zraka i rizik za psihoze

Podaci prikupljeni od oko 2000 tinejdžera sugeriraju kako je izloženost onečišćenom zraku u gradovima povezana s povećanjem rizika za psihotične epizode koje uključuju ekstremnu paranoju ili slušne halucinacije Istraživači s King’s College London vjeruju kako bi njihovi nalazi mogli objasniti poznato povećanje rizika za psihoze kod osoba koje su djetinjstvo provele u gradskim sredinama. Novi… Read More »Onečišćenje zraka i rizik za psihoze