Skip to content

Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku odobrena su sredstva za energetsku obnovu zgrade

U tijeku energetska obnova zgrade Muzeja likovnih umjetnosti 

Venina Markuš

Zgrada Muzeja likovnih umjetnosti nalazi se na Europskoj aveniji, reprezentativnoj secesijskoj i historicističkoj arhitektonsko-urbanističkoj cjelini grada Osijeka. Izgradnja ovog urbanističkog poteza, koji povezuje Gornji grad i Tvrđu, započela je u posljednjim desetljećima 19. stoljeća – od 1883. do 1900. izgrađena je južna strana tadašnje Chavrakove ulice (danas Europska avenija), gdje su podignute reprezentativne historicističke slobodnostojeće stambene zgrade s pred vrtovima – među ostalima i neorenesansna zgrada dr. D. Neumana, današnji Muzej likovnih umjetnosti. U prvom desetljeću 20. st. izgrađena je i sjeverna strana ulice, s raskošnim secesijskim stambenim gradskim palačama s pred vrtovima i ukrasnim željeznim ogradama. Izgradnjom Europske avenije, Osijek je dobio reprezentativno arhitektonsko i urbanističko obilježje srednjoeuropskog grada.

Zgrada današnjeg muzeja podignuta je 1895. godine, prema projektu arhitekta Josipa Vancaša (1859.–1932.). Izgrađena je kao obiteljska kuća za osječkog odvjetnika dr. Dragutina Neumana, utemeljitelja kluba hrvatskih književnika i umjetnika (na istočnom pročelju zgrade nalazi se spomen-ploča s njegovim portretom, postavljena 1930.). Sve ostale detalje o Muzeju možete pročitati ovdje

Optimized by Optimole