Skip to content

Impresije Vladimira Vrljića Ankina

Slikar Vladmir Vrljić Ankin, istaknuti je i zapaženi suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor je impresivnog opusa ulja na platnu, najčešće krajobraza, ali i portreta

Miroslav Pelikan

Njegov osebujni rukopis svrstava ga u red izuzetno zanimljivih slikara u aktualnoj likovnoj produkciji, izdvajajući se iskrenim pristupom i predanim radom umjetnika.

Ključna karakteristika opusa Vladimira Vrljića Ankina jest krajobraz, stvaran i nestvaran, postojeći ili zamišljeni, realiziran uspješno u tehnici ulja na platnu različitih formata, od manjih do posve velikih, gusto nanešene boje u tvorbi kompozicije izazovnog motiva.

U njegovom su opusu i more i priobalje i kontinent i planine i šume i razbuktala priroda, živa i neuništiva, vječna.

Kolor, izraziti kolor također je vidljiva i vrlo upečatljiva odlika stvaralaštva ovoga slikara, boje razigrane, rasprostiru se cijelo površinom, iznjedrujući dojam o prostoru, o njegovoj ljepoti, tajanstvenosti, običnosti čak.

Impresije Vladimira Vrljića Ankina o svijetu koji ga okružuje, o bojama koje gospodarare svijetom, o svjetlu na njegovim slikama, ostaju trajno zabilježene na brojnim platnima, u nizu sjajnih ciklusa kao pamćenje umjetnika i čovjeka o vremenu u kojem je živio i stvarao.

Kompleksne impresije ovoga slikara izuzetan su doprinos likovnoj umjetnosti, njegovo doživljavanje prostora u kome živi, u kome diše iznimno je, iskreno i nadahnuto djelo čovjeka i umjetnika današnjice.

Optimized by Optimole