Skip to content

Božićni domjenak i dodjela priznanja mladim anesteziolozima KBC-a Zagreb

U petak, 15, prosinca 2023. u restoranu Marun u ZagrebToweru, u glazbenoj opuštajućoj atmosferi upriličen je božićni domjenak i dodjela priznanja za mlade anesteziologe KBC-a Zagreb koji su u ovoj godini položili Europski ispit

To je bila prigoda da se ovi vrhunski domaći stručnjaci okupe u drugačijoj, relaksiranoj atmosferi. Svakodnevni stručni rad u Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu i terapiju boli KBC-a Zagreb obuhvaća sve postupke opće i regionalne anestezije uključujući medicinu srca, jetre i bubrega, terapijske postupke u neuroradiologiji, neurokirurgiji, kardiokirurgiji, posebno dječjoj kardiokirurgiji te transplantaciji jetre kod djece koja se u Hrvatskoj izvodi samo na Rebru. Sve navedeno moguće je zahvaljujući pravilnoj edukaciji te visokoj stručnosti djelatnika Klinike.

“U našoj Klinici imamo 500 djelatnika. Od toga je 98 specijalista anesteziologije. Unazad nekoliko godina primili smo 20 specijalizanata u jednom navratu, a onda još 27 njih u više navrata. Imamo mlade ljude i prosjek godina je 40, s tim da većina njih polaže Europski ispit iz anesteziologije. Vjerujem da smo time osigurali sjajnu budućnost i nema straha da nas neće tko imati pripremiti za operaciju i anestezirati”, izjavio je prof. dr. Slobodan Mihaljević, predstojnik Klinike.

U izradi slika sudjelovale su dvije poznate varaždinske likovne umjetnice, Snježana Novotny i Marija Vuković te Dubravka Mijatović iz Zagreba.

Pogledajte reportažu 60 foto s događaja: