Skip to content

Ciklus apstraktnih formi akademskog kipara Ivana Jakšića

Skulpture Ivana Jakšića karakteristično su većih dimenzija, predviđene za vanjske prostore, za javne površine, gdje se može u potpunosti doživjeti njihovo artističko oblikovanje

Miroslav Pelikan

Istaknuti suvremeni hrvatski likovni umjetnik s Brača, akademski kipar Ivan Jakšić, autor zapaženog djela, izvedenog najviše u bračkom kamenu, ali i u materijalu s drugih lokaliteta, njeguje u svom kontinuranom stvaralaštvu kako figuraciju tako i apstraktne forme, paralelno, nadahnuto, uspješno.

U ciklusu apstrakcija ističu se osobito valovite linije, obline, krugovi, koji tvore skupine senzibiliziranih kretnji, pomaka, usporednog sinkroniziranog gibanja oživotvorujući kamen, taj tako čvrsti materijal, pretvarajući ga u gibljivi ubrzani, jureći oblik.

Skulpture Ivana Jakšića karakteristično su većih dimenzija, predviđene za vanjske prostore, za javne površine, gdje se može u potpunosti doživjeti njihovo artističko oblikovanje.

Ovali koji slijede jedan za drugim ili se postupno uzvisuju izrastajući iz svijetle kamene mase, šire valove svoga doista teško mjerljivog energetskog naboja u okolni volumen, tvoreći novi svijet, nove odnose.

U proteklom razdoblju nadareni i marljivi akademski kipar Ivan Jakšić zaokružio je osebujnu i izazovnu autorsku skulptorsku cjelinu, ostavljujući svojm djelom duboki trag u aktualnoj umjetničkoj produkciji.

See also  NAJAVLJUJEMO 5. BIJENALE SLIKARSTVA