Skip to content

Od crteža do slike – izložba Nade Žiljak

Nada Žiljak zadržava autonomiju slikarskog načina i prenošenje asocijativno poetskog raspoloženja iz slike u crtež

Sanda Stanaćev Bajzek

Nova izložba Nade Žiljak „Od crteža do slike“ otvorena je 25. listopada u galeriji Specijalne policije iz Domovinskog rata RH. U HULULK-ovoj organizaciji i pomoći “tima Žiljak” izložbu prati i bogato kataloško izdanje s 30 reprodukcija slika i crteža, koji predstavljaju autoričinu recentnu produkciju. Slike velikog formata(120x200cm) načinjene infrared metodom te dvadesetak crteža narisanih lijevom rukom  (jedinstvenih u crtačkom opusu Nade Žiljak obzirom da je dešnjakinja). Izložba se može pogledati do 12.studenog.

Umjetničko djelo akademske slikarice Nade Žiljak  u mediju „klasičnog“ štafelajnog slikarstva  te crteža, novom izložbom sagledavamo i u novom svjetlu – kroz inovativnu infracrvenu metodu kojom je naslikala svoje dvometarske akrile, odnosno kroz ciklus crteža na papiru koje je, iako dešnjakinja, narisala lijevom rukom. 

Novim djelom Nada Žiljak i dalje golica suvremenog promatrača, implementirajući inovaciju na području eksploatacije infracrvenog spektra, koju je upravo ona inaugurirala u hrvatsko slikarstvo. Naime, njen autorski specifičan i jedinstven likovni jezik zadnjih dvanaest godina izrasta iz istraživačkog nerva i potrebe premošćivanja okvira tradicionalnog u formalnoj, ali i sadržajnoj domeni slike. Slike, u kojoj je spojila dva svoja talenta. Slikarski, koji se očituje u koloristički bogatoj, zasićenoj slici proizašloj iz umijeća geste i izrazitog senzibiliteta za boje, i onaj crtački koji postaje njenim psihogramom. 

Infrared slika inicirana je danas već dobro poznatom metodom produciranja dvostruke slike- InfraredArtom. To su posebno kreirane umjetničke slike s dvostrukim i različitim sadržajem za vizualno i za infracrveno područje. Nada Žiljak stvorila je tako novu vrstu slikarstva, baziranog na odabiru istih, kompatibilnih tonova obične akrilne boje, koje se različito manifestiraju unutar raspona do 1000 nm infracrvenog spektra.

Nadin zaokret u infracrvenu sliku, potvrdio je njenu ključnu poziciju u suvremenom slikarskom trenutku ne samo Hrvatske već i svijeta. Slikati tako moćno i inventivno, k tome popraćeno i svjetskim nagradama, u zrelim godinama rijedak je presedan i dokaz stvaralačke potentnosti. Potentnosti koja kao dobrodošao usud proizlazi iz genskog naslijeđa. Iako tiho, nenametljivo gradeći svoj likovni svijet, Nada Žiljak je svakim potezom, svakom mrljom, otkrivala gensku istovjetnost s ocem Albertom Kinertom. 

See also  OP - ART 2013 - drugi dio

Ostati u okvirima čistih likovnih zakonitosti, u mogućnostima izražavanja i unutar apstrakcije i figuracije gdje boja, linija, potez i kompozicija čine prepoznatljive razlike i sličnosti po čemu ih valoriziramo, bio je i ostao imperativ Nadinog umjetničkog izražavanja.

Stilski, Nadino slikarstvo bazira se na ekspresivno i grafički tretiranoj formi koja polje slike obogaćuje dualnošću prikaza, sugerirajući time beskonačnost ideje i imaginacije. Ona slaže strukturalne nivoe slike, intervenirajući na temeljni crtež kolorističkim slojem, skrivajući i čineći tako tajnovitim vlastiti život. Svoje žudnje i strasti, zapravo sam stvaralački Eros. A onda ga doslovno otkriva, krajnje začuđujuće i iznenađujuće, atakom tehnologije u umjetnost samu. Ta složenost, ali artikuliranost različitih likovnih pristupa okreće likovnost ka svojevrsnoj senzaciji. 

No, Nadina infra crvena slika ne materijalizira tek njene snove i žudnje. Eros je njen pokretač i jedina obrana od Thanatosa. Žeđ koju će utažiti upravo u skrivenoj slici.  I to linijom koja nije samo opisivačka. Jer skriveni, nerijetko erotski crtež posjeduje kvalitetu sažimanja doživljenog u sustav jasnih linearnih formi, odabirući vid vizualnog izražavanja u kojem se esencija života iskazuje istinitije i dublje.

Jer crtež je Nadino carstvo, dubina njezina bića. Težnja zbilje koja uravnotežuje fantazmu snovite žudnje i težinu jave. Stoga, govoriti o Nadinoj umjetnosti, značilo bi govoriti o liniji. O onoj koja je bila znamen, osnova stila i civilizacija. Linija, više ekspresivna no ornamentalna, u Nade stvara morfologije koje, s jedne strane govore o njezinom karakteru, a s druge pak strane pružaju impresiju specifično plastične vrste. Linija u čistoj umjetničkoj transpoziciji. Ona koja istovremeno fiksira, ograničava formu i daje joj slobodu. Koja omogućava metamorfozu i doprinosi samoj strukturi crteža. Isprepletena, tanka i valovita. Bujna i umnažajuća. Pretvara potez u raskoš, djelujući poput niti koje „tkaju“ nježan i mek, a opet tako moćan crtež. Crtež koji je istovremeno i zgusnut i perceptibilno lagan. Crtež koji postaje mjestom u kojem je u potpunosti zadovoljena Nadina urođena potreba za vizualizacijom emocije i razumijevanjem kako umjetničke tako i prirodne forme. Takav je novi crtež Nade Žiljak. Karakteran i  slobodan, istovremeno suptilan i razularen, jednostavan i zasićen, nepretenciozan a intrigantan. Pripada seriji recentnih crteža, nastalih prošle, 2021. godine, u kojima je dodatna uznemirenost površine uvjetovana privremenim hendikepom crtanja desnom rukom. No svejedno je, je li to desna ili lijeva ruka. Obje vodi urođeni nerv crtačice, stvarajući energičan potez koji se kreće u svim smjerovima i postavlja glavne smjernice egzistirajućeg prizora na granici gestualnog. Postaje i ostaje njezin unutrašnji, personalni zapis. Autoportret kojim ispisuje oporuku bogatstvu i vrijednosti umjetničkog stvaranja.

See also  IZLOŽBA COLLEGIUM ARTISTICUM 2021 - GDJE JE NESTALA SOLIDARNOST?

Maestralno svladavajući velike formate, Nada Žiljak zadržava autonomiju slikarskog načina i prenošenje asocijativno poetskog raspoloženja iz slike u crtež. Suptilno egzistirajući između dvaju svjetova.  Između vidljivog i nevidljivog. Tamo gdje se događa čudesna dihotomija ljudskosti. Gdje iz tame isijava svjetlost, gdje se susreću punina i praznina, vječnost i prolaznost. U krajnjim polovima likovnog. 

U crtežu i slici.