Skip to content

Ciklus mixed media na platnu Duška Šibla

Šibl kreira svoje cikluse sugestivnom snagom kolora, čudesnim, energijom preplavljenim motivima, nemjerljivo radoznao i nikad umoran od kista, od boja, od slikanja

Miroslav Pelikan

Kontinuirano i aktivno radeći u različitim zemljama, u pripadajućim mu atelijerima, suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski slikar Duško Šibl kreira respektabilan opus, ulja, akrili, miješane tehnike na platnu, neprestano istražujući ritam i ovladavanje volumenom, najprije svojih figura u pokretu, a od nedavna  raznovrsnih formi u kojima se ističe boja ili koloplet razigranih boja

Nedavno je zaokružio šarmatni ciklus miješanih tehnika na platnu, jedinstvenog formata 50 x 40 cm iz koncepta naslova Metamorfoze.

U ovome nizu posebno mjesto zauzimaju dvije slike, predzadnja i zadnja po redu, Ples Harlekina i Don Quiote, slike osobita karaktera, gotovo divljih i nezaustavljivih poteza bojom, u tvorbi fantastičnih struktura, slike žestine i nepopustljivosti.

Na slikama u ovom nizu dominiraju i naizgled jednostavni geometrijski misteriozni oblici te valovi, bujice, oblaci, tajfuni, uskomešani oblici, u igri ili nanošenju bola, to je svijet muke u kojem odjekuju krikovi.

Slike se međusobno nadopunju i motivima ali ponajviše vrlo snažnim, emocijama nabijenom razlistanom koloru na uzburkanim površinama platna.

I ove uzbudljive slike najnovije likovne produkcije Duška Šibla govore o pojavnosti života i njegovim ključnim elementima , o svakodnevnom udisanju zraka, o duhovnoj i fizičkoj hrani, o neopisivim emocijama, o čovjeku, vidljivom i nevidljivom.

Šibl kreira svoje cikluse sugestivnom snagom kolora, čudesnim, energijom preplavljenim motivima, nemjerljivo radoznao i nikad umoran od kista, od boja, od slikanja.

See also  Lucija Labaš: Faktura / Abstracto