Skip to content

Tajanstveni ciklus akrila i tekućih ulja Mladena Žunjića

Žunjić slika osluškujući svoju intimu, razlaže je u zasebne cjeline, stvarajući i brojem i kvalitetom opus iznimnog karaktera

Miroslav Pelikan

U neprestanoj potrazi za najvišim dosezima, suvremeni hrvatski likovni umjetnik Mladen Žunjić rado eksperimentira i s preobrazbom motiva uz nadalje žestoki kolor koji je ograničen na ovale ili druge neformalne oblike međusobno povezane, naravno na velikom formatu 100 x 100 cm, u tehnici akrila i tekućih akrila.

U novom ciklusu Žunjić vješto ubacuje, komponira novi odnos, sa crtežom koji se raskriljuje iznada bogata, slojevita koloristička svijeta, tvoreći preobražavajući izdvojeni, osebujni sustav.

Slikar rado koristi pojedine boje koje preuzimaju dominaciju, sve im je podređeno, od ritma, koji je većinom ubrzan, silovit, snažan i svakako nezaustavljiv do misterioznog odnosa različitih ploha.

Svaki novi Žunjićev ciklus doživljaj je za sebe, rezultat otvorenog i recimo neustrašivog slikarskog eksperimenta u traganju, u istraživanju, u kontinuiranom suočavanju sa samim sobom i svojom nutrinom.

Žunjić ne kreira dosadne, umrtvljene slike, njegovi, motivi žive žestoki život, poput pustolova koji ne razmišlja što će se dogoditi sutra, opijajućeg su šarma, atraktivni, čvrsti i uvjerljivi u svom postojanju.

Žunjić slika osluškujući svoju intimu, razlaže je u zasebne cjeline, stvarajući i brojem i kvalitetom opus iznimnog karaktera.