Skip to content

Foto natječaj na temu: ˝Najljepši prizori Osječko – baranjske županije˝

Cilj foto natječaja je pokazati ljepotu i jedinstvenu raznolikost Osječko – baranjske županije

Boris Markuš

Opći uvjeti natječaja:

Sudionici natječaja mogu biti svi građani amateri bez obzira na dob;

Zadatak natječaja je fotografiranje najljepših dijelova Osječko – baranjske županije; bioraznolikost, rijeke, parkove, dvorce, manifestacije i dr.

Svaki sudionik može poslati isključivo jednu fotografiju na natječaj i to u digitalnom obliku;

Minimalna veličina fotografija treba biti najmanje 150 DPI, dopuštena veličina datoteke je najviše 8 MB, a dopušteni format je JPG;

Datoteka fotografije treba biti potpisana: ime i prezime autora;

Maloljetne osobe koje se prijave na natječaj  trebaju ispuniti privolu s potpisom roditelja koji daje suglasnost za objavu podataka u svrhu promocije izložbe;

Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji;

Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do te mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja;

Svaki od sudionika natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i preuzima odgovornost za sadržaj;

Autorsko pravo – autor slanjem fotografije na natječaj daje suglasnost organizatorima natječaja da bez naknade može objavljivati prijavljenu fotografiju u svrhu promocije izložbe i Osječko – baranjske županije;

Krajnji rok za slanje fotografija je 11. listopada 2022. godine.

Fotografije treba poslati na e-mail: fotografije@obz.hr sa slijedećim podacima: ime i prezime, adresa, broj telefona, mjesto snimanja i naziv fotografije.

Nagrade će uslijediti za 12 najljepših fotografija po izboru stručnog žiriju i jednu prema izboru publike na FB profilu Osječko-baranjske županije.