Skip to content

RAZGOVOR Metamorfoze Ane Guberina

Slikarica Ana Guberina suvremena je hrvatska likovna umjetnica specifičnog opusa i izdvojenog, samosvojnog likovnog izraza, autorica većega broja različitih ciklusa povezanih unutarnjom duhovnom strukturom

Miroslav Pelikan

Posebno zanimanje javnosti izazvala su njezina djela sa sakralnim motivima, kao i čarobni niz krajobraza, posebice otokâ.
U povodu novih djela u ciklusu Metamorfoze razgovaramo s autoricom.

Gospođo Guberina, u čemu je osobitost ciklusa Metamorfoze?

– U mojem najnovijem ciklusu Metamorfoze susreću se i preobličuju ili transformiraju arhetipovi muškog i ženskog, Jungovi animus i anima, mitološki Eros i Tanatos, uz to svjetovi logičkog i oniričkog, doživljenog i izmaštanog, geometrijskog i polimorfnog, figurativnog i apstraktnog. Uvelike me je nadahnuo Ovidijev mitološki spjev Metamorfoze koji sadržava oko 250 međusobno nepovezanih priča od postanka svijeta do vremena autorova života u antičkom Rimu, priča koje su labavo povezane motivom nadnaravne promjene oblika.

Ističete posebnu geometrijsku simboliku.

– Kvadrati i druge četvorine simboliziraju četiri strane svijeta, četiri vjetra, četiri otoka, četiri počela, četiri godišnja doba i četiri čovjekova temperamenta. Četvorina je simbol zemlje koja stoji pod nebom i naspram njega, a na nekim su slikama umjesto cijelih i zatvorenih četvorina tek izlomljeni ocrti geometrijski pravilnih pruga koje nagovješćuju i sugeriraju proces dovršenja i usavršenja, pri čemu oko ravnih i uglatih fragmenata lebde i titraju okrugline satkane od dinamičkih i tananih niti.

Tu su i jajoliki oblici.

– Više ili manje savršeni krugovi ili jajoliki oblici simboli su neba i jedinstva u prapočetku svijeta. Dubokoumni filozof Platon, koji je bio usmjeren prema carstvu vječnih ideja gdje geometrijski oblici zauzimaju iznimno važno mjesto, držao je da su četvorina i krug sami po sebi cjeloviti i savršeno lijepi, a u njihovu združivanju sav je kozmos.

Kamo gledatelja odvode slike iz Vašega ciklusaMetamorfoze?

– Moje Metamorfoze nastale su u žaru i ljepoti nedovršenosti te pozivaju promatrača da interaktivno dovrši naslikana preobličavanja ili – ako se otklonimo od geometrijskog i amorfnog te se priklonimo antropomorfnomu –da preobličenja doživi kao prema čovjekovu očovječenju usmjerene preobrazbe četvorina u okrugline, ravnih oblika u zaobljene i treperavo valovite, ljudski žive, krhke i nepostojane, uz to i preobrazbe jednog čovjekova temperamenta u drugi…Pri tome u titravom likovnom tekstu kinetičkog i dinamičkog slikarstva moje metamorfoze apstraktno iskazuju i figurativno prikazuju četvorstva svijeta i krugove svemira, univerzuma ili svesvijeta. Vode pozornog i pronicavog promatrača u dubinu predočenih oblika i iznad njih, sve do slutnje pratemeljnog i nadosjetnog jedinstva svih bića, svih pojava i oblika. Te su metamorfoze uzlazne, kada se uspinju prema Bogu Stvoritelju, i silazne, kada s nebeskom milošću teže prema stvorenjima, prije svega čovjeku a zatim i zemlji, svemu živom i neživom svijetu.

mala retrospektiva
Apstraktni ciklus Duška Šibla u Opatiji
Suvremeni hrvatski likovnni umjetnik, akademski slikar Duško Šibl, nedavno je p...08th Aug 2022
Razgovor s Peterom Weiszom u povodu izložbe u Belišću
Peter Weisz izlaže u Belišću Miroslav Pelikan Suvremeni europski likovni ...03rd Oct 2022
Peter Weisz izlaže u Varaždinu
Istaknuti hrvatsko izraelski likovni umjetnik, akademski slikar Peter Weisz, au...09th Jan 2023