Skip to content

Prapovijesno, antičko i ranosrednjovjekovno nalazište Sipar

Prapovijesno, antičko i ranosrednjovjekovno nalazište Sipar, smješteno na slikovitom poluotočiću sjeverno od Umaga

Venina Markuš

Od potopljenog grada do arheološkog parka

Projekt istraživanja Muzeja Grada Umaga „Od potopljenog grada do arheološkog parka“ predviđa daljnja istraživanja na području antičkog grada Sipra. Muzej organizira školu arheologije, radionice i stručna vođenja po arheološkom lokalitetu.

Arheološka istraživanja na lokalitetu Sipar, udaljenom četiri kilometra od Umaga, nisu sa sigurnošću utvrdila kako je uništen antički grad, ali pretpostavlja se da je to bilo oko 876. godine. Nakon razaranja Sipra, počinje se razvijati obližnji gradić Umag.

Projekt Konzervatorsko-restauratorski radovi na arheološkom lokalitetu Sipar nastavit će se i ove godine uz financijsku pomoć Grada Umaga uz Ugovorene financije dobivene kroz Natječaj/Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije, Upravnog odjela za kulturu.

Legenda o Rozamundi iz Sipra

Uz Sipar se vežu mnoge legende, a jednu od njih o lijepoj Rozamundi iz Sipra prenose Blaga i Misterije

Mjesto: Sipar kraj Umaga – Foto: Boris Markuš