Skip to content

InfraredArt – umjetnost između stvarnog i digitalnog svijeta grupe INFRA

Izložba pod nazivom InfraredArt – umjetnost između stvarnog i digitalnog svijeta grupe INFRA otvorena u četvrtak, 21. travnja 2022. godine u Maloj galeriji POU Vrbovec

Otvaranju izložbe prethodilo je predavanje na temu infrared dizajna i infracrvenog slikarstva, koje je spoj umjetnosti i tehnologije, o čemu  su govorile dr. sc. Jana Žiljak Gršić i Sanda Stanaćev Bajzek, his. art.

Grupu INFRA čini jedanaest autora koji slikaju bojama kontroliranog pigmenta od kojih neke ne vidimo prostim okom. A koristeći infracrvenu kameru vidimo što se to zapravo skriva ispod slike koju vidimo, u dijelu nama nevidljivog spektra. 

Izložba će biti otvorena do 5. svibnja 2022. godine i može se pogledati svakodnevno od 8:00 do 21:00 sat uz prethodnu najavu.

iz predgovora Sanda Stanaćev Bajzek:

Povezivanjem znanosti i umjetnost, prije dvanaest godina nastao je višeslojni uradak teško vidljiv prostom oku, no vidljiv inra-crvenoj kameri, tzv. „infrared slika“. S njom nastaje i novo slikarstvo kao izraz prijelaza između dvaju svjetova – vidljivog i nevidljivog, stvarnog i iluzornog, egzistencije koja se oslobodila zakonitosti ovoga svijeta. Nova umjetnost za novo vrijeme i na sadržajnoj i na formalnoj razini. I ne samo nova umjetnost, već i likovni fenomen koji nam upravo u njezinom primjeru otkriva krucijalan društveni fenomen – ljudsku potrebu za skrivanjem i razotkrivanjem. Prva ju je u svoje slikarstvo implementirala hrvatska slikarica i grafičarka Nada Žiljak, stvorivši tako novu likovnu vrstu novim načinom slikanja, da bi je nekoliko godina kasnije slikarica i restauratorica Dijana Nazor Čorda svojim doktoratom stavila i u znanstveno-umjetnički diskurs. Ova ideja, a jedno i potreba za inventivnošću, za drugačijim pogledom (u)umjetnosti, za pronalaskom novog izraza koji će umjetniku kao stvaralačkoj individui omogućiti ulaske u nove dimenzije, rezultirala je 2019. godine osnivanjem grupe INFRA. Nju do danas čini jedanaestero umjetnika.  Oni su prilagodili infrared metodu svome likovnom izričaju. Počinju slikati bojama kontroliranog pigmenta od kojih neke ne vidimo prostim okom. Skrivajući nam, a potom nam kamerom razotkrivajući što su to „sakrili“ u dijelu nama nevidljivog spektra. Tako boja prestaje biti tek estetska činjenica, fizikalno-kemijska smjesa uobličena u neku formu, već nam optička manipulacija očitovanja njezina spektra omogućava stvarati nova dvostruka obličja. Slikarima je dano i novo znanje o boji. Umjetnici namjerno miješaju i nanose bojila vođeni idejom kreiranja višedimenzionalne vizualne informacije. Različite, tj. jedne u V (vidljivim), a drugačije u Z (infrared) spektralnim zonama. Otvaraju se mogućnosti dvostrukog izražavanja, ali i prilika da se skriveno i razotkrije…

…No, infraredart iliti infracrveno slikarstvo nije tek prezentacija tehnologije. To je novi likovni izričaj, posve originalan i jedinstven pristup predstavljanja, odnosno stvaranja slike. Umjetnost koja odgovara izazovima sadašnjosti ali i budućnosti.

Jedanaestero hrvatskih likovnih umjetnika okupljenih u grupi INFRA, kojima se pridružuje i grafička Jana Žiljak Gršić, autorica brojnih infrared uradaka u području primijenjenog dizajna i računalne grafike, uspješno odgovaraju na temu. Jer predstavljaju infraredart kao hrvatski kulturni i umjetnički brand koji je od početka svog djelovanja anticipirao digitalni način prezentacije. Snimanje/fotografiranje slika u vidljivom i IR području, korištenje IR kamera te predstavljanje koje se odvija i putem projekcije animacije koja pokazuje pretvorbu oku vidljive slike, u tek IR kameri vidljivu sliku. Ovakvom prezentacijom, tradicionalni, ustaljeni oblici izložbenog predstavljanja postaju suvremeni i jedinstveni. Infrared metoda čini sada novom akril na platnu, ali i sliku naslikanu uljem na staklu u maniri naših slikara naiva. Čini novom i klasičnu grafiku i kolaž, a oplemenjuje i skulpturu. Postaje novi likovni izričaj, posve originalan i jedinstven pristup predstavljanja, odnosno stvaranja slike. Postaje nova umjetnost.

Umjetnost između svjetova. Između stvarnosti i iluzije, između stvarnog i digitalnog.