Skip to content

Dubai Mall – najveći trgovački centar na svijetu

Dubai Mall je trgovački centar u Dubaiju. To je najveći trgovački centar na svijetu po ukupnoj površini i 26. najveći trgovački centar na svijetu po bruto zakupnoj površini, povezujući se s trgovačkim centrom West Edmonton i Fashion Islandom — oba su starija od njega. Ima ukupnu prodajnu površinu od 502.000 četvornih metara.