Skip to content

Mia Maraković – “Crnilo” u Galeriji Karas

Suvremena hrvatska likovna umjetnica, autorica specifičnog rukopisa i kompleksnog opusa, akademska slikarica Mia Maraković predstavlja se s novom izložbom Crnilo u zagrebačkoj Galeriji Karas, 15.3.2022.

Miroslav Pelikan

Gospođo Maraković, u Galeriji Karas predstavljate se s novom samostalnom izložbom Crnilo.

U galeriji Karas izlažem novu seriju slika pod nazivom Crnilo. Sve slike velikih i istih formata biti će netipično postavljene u galerijski prostor prkoseći zadanim prostornim granicama galerije.

Uranjate u srž tame. Što je tako privlačno u tami? Je li ova tama nasuprot svjetla?

Stvarajući svaku sliku cilj je bio prekriti određeni format platna s crnom smjesom pri tome ne zamarajući se estetikom poteza. Svaki potez je u službi prekrivanja platna crnom smjesom koja se sastoji od raznih građevinskih materijala i crne boje. Samu crnu boju povezujem s plodnošću te rađanjem nikako sa ništavilom koja je uglavnom okarakteriziralo crnu boju. Bez crne nema svjetla, bez svjetla nema crnila. Ipak živimo po principima dualnosti.

Kakvu reakciju publike očekujete za Crnilo? 

Na izložbi „Crnilo“ od publike očekujem pitanja, konstruktivnu raspravu ili kritiku no prvenstveno pitanja koja će biti usmjerena od promatrača prema njemu samome.

Što je još novo u atelijeru?

Što se tiče novosti iz ateljea radim na crnim i bijelim slikama kojima se proteže crvena linija, no o toj seriji slika koja se nadograđuje na „Crnilo“ pričati ću za nekoliko mjeseci prije samostalne izložbe u Zagrebu.  

See also  Kolekcionar i promotor Ivor Zidarić