Skip to content

Maske Duška Šibla

U neprekidnom strastvenom traganju za onom čudesnom neponovljivom gestom koju valja oživotvoriti uljem ili akrilikom na platnu ili ugljenom na papiru na karakterističnoj, najčešće plamteće crvenoj ili tamno plavoj ili zelenkastoj, akademski slikar Duško Šibl i u svom londonskom atelijeru slaže živopisnu galeriju likova, ovoga puta na malom formatu, 15 x 15 cm, nazvanu Maske

Miroslav Pelikan

Pažljivijem promatraču neće promaknuti važni detalj na ovim slikama, maske su skinute, uklonjene se i lica su ostala ogoljena nasuprot svijeta dok su napeta tijela skvrčena u iščekivanju razriješenja, u očekivanju trenutka koji će potvrditi njihovu reakciju ili ne.

Promatrajući ovaj niz malih akrilika lako se može steći dojam kako su maske ravnopravne osobi,maska jednako čovjek i obrnuto.

Šibl slaže svoj imaginarni svijet figura u pokretu, u grčevitoj kretnji na malim formatima platna poput dijelova izrazitog kolora i doista možda će jednog dana spojiti sve te akrile u impresivnu kompoziciju mozaika.

Uspoređujući velike i male formate rasplesanih figura Duška Šibla, možemo zaključiti samo jedno, riječ je o posve istovjetnom, jedinstvenom svijetu kretnji, prepoznatljivog sugestivnog kolorizma i nazočne žestine uz istaknutu različitost samo u veličini platna.

Razmišljam kako bi izgledali karakteristični Šiblovi motivi na velikim ili vrlo velikim formatima platna, preko jednog ili dva metra ili još više. To bi svakako bilo vrlo zanimljivo i vidjeti i doživjeti. 

Šibl neumorno nadograđuje svoj zamišljeni svijet novim scenama i još nezabilježenim koreografijama, zaokružujući svoje izazovne cikluse u logične cjeline, tvoreći originalno i nadahnuto djelo.