Skip to content

9. HRVATSKI TRIJENALE AKVARELA – POZIV UMJETNICIMA AKVARELA

Muzeji grada Karlovca, Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda i HDLU organiziraju 9. hrvatski trijenale akvarela. Ovom prilikom pozivamo sve likovne umjetnike – akvareliste da se odazovu na natječaj

Aleksandra Goreta

Uvjeti iz natječaja jasno su opisani u pravilniku 9. HTA. Žirirani radovi bit će predstavljeni na izložbama u Karlovcu, Zagrebu i Slavonskom Brodu. Izložbu će pratiti katalog. Najuspjelijem autoru žiri će dodijeliti veliku otkupnu nagradu 9. HTA.  Rok za prijavu teče od objave natječaja do 28. veljače 2022. godine. Veselimo se vašim radovima nastalim u periodu od tri godine i pozivamo da predstavite najbolje. Ravnateljica MGK mr.sc. Hrvojka Božić

PRAVILNIK 9.  HRVATSKOG TRIJENALA AKVARELA 2022. GODINE

1. UVOD

1.1 Muzeji grada Karlovca, Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda  i HDLU (Hrvatsko društvo likovnih umjetnika) organiziraju nacionalnu izložbu  akvarela pod nazivom: 9. hrvatski trijenale akvarela.                                                                      

1.2. Svrha Hrvatskog triennala akvarela jest pružiti uvid u svojstva i značajke akvarela kao likovne tehnike i discipline, prikazati najnovija djela nastala u Hrvatskoj u posljednje tri godine, upozoriti na imena i nove autorske darovitosti.

1.3. Hrvatski trijenale akvarela održava se svake treće godine, počevši od 1998. godine. 

1.4. Muzeji grada Karlovca, Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda i HDLU upućuju poziv likovnim umjetnicima za sudjelovanje. Način pristupa izložbi i uvjetima izlaganja regulirani su ovim pravilnikom i javno objavljeni na web stranicama.

1.5. 9. hrvatski trijenale akvarela premijerno će biti postavljen:

  • u Galeriji „V. Karas“ u Karlovcu. Otvorenje i promocija laureata u svibnju i lipnju 2022. godine,  
  • u Galeriji „Prsten“ HDLU u Zagrebu, srpanj i kolovoz 2022. godine,
  • u Galeriji umjetnina grada Slavonskog Broda,  rujan i listopad  2022. godine. 

2. ODBORI IZLOŽBE

2.1. Organizacijski odbor 9. hrvatskog trijenala akvarela je tijelo sastavljeno od 6 članova:

     1. Hrvojka Božić, mr.sc., ravnateljica Muzeja grada Karlovca, 

     2. Romana Tekić, prof. ravnateljica Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda,

     3. Ivana Andabaka, ravnateljica HDLU, 

     4. Aleksandra Goreta, akademska slikarica, voditeljica Galerije „Vjekoslav Karas“,

     5. Branimir Pešut, prof., voditelj kabineta akvarela Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda,

     6. Martina Miholić, Galerija PM i Galerija Prsten.

Organizacijski  odbor imenovao je  članove odbora za izbor djela:

  1. Iva Koerbler povjesničar umjetnosti,
  2. Josip Zanki, akademski slikar,
  3. Tomislav Buntak, akademski slikar.

2.2. Odbor za izbor djela izabire djela za izložbu i dodjeljuje Veliku otkupnu nagradu Hrvatskog triennala akvarela od 5000 kn. 

3. UVJETI IZLAGANJA

3.1. Pravo sudjelovanja na izložbi imaju počasni autori (počasni autori su nagrađivani laureati iz prijašnjih saziva HTA)  i autori koji su se odazvali na javni poziv, uz uvjet da prihvaćaju odredbe ovog Pravilnika.

3.2. Jedan autor može prijaviti najviše jedno djelo ne starije od tri godine (nastalo od siječnja 2020. godine). 

3.3. Djelo se prijavljuje kao jedan mail na mail adresu: aleksandra.goreta@mgk.hr sa sljedećim  prilozima:

jpg fotografija rada rezolucije 72 dpi A5 do A4 formata, 

životopis od nekoliko rečenica s najvažnijim postignućima u karijeri, 

– kontakt podaci (ime i prezime, adresa, mail, broj mobitela ili kućnog telefona),

podaci za katalošku jedinicu  prijavljenog djela (autor, naziv, dimenzija, godina nastanka, tehnika).

Sve u formatu word dokumenta.

3.4. Djelo mora biti izvedeno vodenim bojama (akvarelom) na podlozi formata ne većeg od 700 x 1000 mm. 

3.5. Podaci za katalošku jedinicu pojedinog prijavljenog djela moraju biti ispisani na poleđini djela.  Djela bez priloženih podataka neće se uzeti u obzir za izlaganje.

3.6. Djela svih sudionika (osim počasnih) podvrgavaju se žiriranju.

4. DOKUMENTI IZLOŽBE

4.1. Organizator priprema i objavljuje katalog izložbe. Svaki izlagač dobiva jedan besplatan primjerak kataloga izložbe. 

4.2. Izlagači prepuštaju organizatoru pravo na fotografiranje i reproduciranje djela i bibliografskih podataka u  katalog, u dokumentaciju i za promidžbene svrhe izložbe bez odštete i naknade.

5. PREDAJA I POVRATAK RADOVA

5.1. Rok za mail prijavu djela teče od objave poziva  do 28. veljače 2022. godine. 

5.2. Djela koja su prošla žiriranje do kraja ožujka moraju biti poslana poštom ili predana na adresi:

Galerija „V. Karas“, Ljudevite Šestića 3, 47000 Karlovac.

5.3. Troškove dostave ili poštarine snosi autor. Troškove osiguranja i posebnog rukovanja pri slanju na adresu snosi autor. 

5.4. Troškove povratka radova snosi organizator. 

6. OSIGURANJE IZLOŽBE

6.1. Organizator poduzima uobičajene mjere za osiguranja izložbe, ali se sama djela pojedinačno ne osiguravaju kod osiguravajućih društava.

6.2. Ako izloženi rad nije moguće zaštititi iz tehničkih razloga, organizator ne preuzima odgovornost za moguća nastala oštećenja.

7. PRODAJA

7.1. Organizator izložbe posreduje kod prodaje izloženih djela bez naknade. 

8. UPRAVA

8.1.  Galerija „V. Karas“, Ljudevita Šestića 3, Karlovac, Aleksandra Goreta, voditeljica, tel. 047 412 381.