Skip to content

LETI NAD ČILEOM / 4K UHD

Čile, službeno Republika Čile, je država u Južnoj Americi, s dugom i uskom obalom uklještenom između Anda i Tihog oceana

S Tihim oceanom kao zapadnom granicom, Čile na sjeveru graniči s Peruom, na sjeveroistoku s Bolivijom, a na istoku s Argentinom. Najjužnija granica Čilea je prolaz Drake

🌞 KLAVIR Opusti se, GLAZBA ZA VAŠU DUŠU 💝