Od kada je posao nastavnika likovnog odgoja, akademskog slikara Bojana Doleneca odveo u Slavoniju, možemo reći kako u svakom novom ciklusu sve više sanja more, obale, valove, stijene, uzvisine iznad opakih voda, vjetrove i oblake, oživotvorujući svoju čežnju nizom akvarela u novome ciklusu, na formatu A4

Miroslav Pelikan

Akvareli živopisni, razigrani, ponegdje izrazito dramatični, kakvo je i vrijeme katkad na obali, uz more, boje su snažnije, izrazitije, nose biljeg energije.

Morski krajobrazi Bojana Doleneca žive žestoki život, tamo, očito je, ništa i nikada ne miruje, sve je u gibanju, taj je priobalni svijet vrlo pokretljiv, svija se prema vremenskim prilikama i neprilikama.

Istodobno, kao logični nastavak ovoga ciklusa slikar je pridodao i jedan akril u futurističkom stilu, koji naviješćuje buduće umjetničke poteze, a koji je po svemu, jedna od verzija slikarevog autoportreta.

Eksplozivniji kolor na nizu akvarela u ovom ciklusu također jasno govori o autorovoj budućoj orijentaciji i njegovim nedvojbenim namjerama,pa i promjeni u odabiru motivike.

Kolor je u prvom planu, kao i prisutnost gibanja energije, sve je promjenljivo.

Očito je kako je novo klimatsko okruženje  omogućilo Bojanu Dolenecu evidentnu oslobođenost doživljavanja likovnog, on hrabro i nezaustavljivo uranja u drugačije, dublje i strastvenije mogućnosti artističkog izražavanja.

_ER12214_original Previous post EHF EURO 2022: Borbena Hrvatska poražena od svjetskih prvaka
Dvije banane i keks za prekrasnu tortu, neobičnog oblika, bez pečenja Next post Dvije banane i keks za prekrasnu tortu, neobičnog oblika, bez pečenja