Skip to content

Nove apstraktne kompozicije akademskog slikara Ranka Ajdinovića

Akademski slikar iz Karlovca, Ranko Ajdinović svakim danom sve više svojim kontinuiranim likovnim djelovanjem zauzima sve istaknutiju i važniju poziciju u aktualnoj likovnoj produkciji, strastveno radeći paralelno na nekoliko ciklusa, neprekidno ih dopunjavajući novim djelima izrazite apstrakcije

Miroslav Pelikan

U posljednje vrijeme ističe se nekoliko njegovih novih djela, svi su u tehnici akril kombinirano na platnu, formati su srednji i veći, 50 x 60 cm, 100 x 80 cm, 100 x 100 cm, 120 x 150 cm.

Slike pripadaju ciklusima Unutarnjih pejzaža, noseći simboličke naslove “Novi svijet”, “Refleksija u novome svijetu”, serija “Postanak”, “Buđenje”…

Ključna karakteristika novih slika je vidljivo i nimalo skriveno oslobađanje oblika, koji su u ranijim radovima dominirali cjelokupnim prostorom slike, u čvrstom i nepromjenljivom poretku i petrificiranim odnosima, svijet jasnih linija i odeđenih pravaca, čistih površina i jednako tako pažljivo raspoređenih koloriranih površina.

Sada te granice netragom nestaju, obilježja odnosa se urušavaju, boje se pokreće poput lave i teče raznoliko u više pravaca, neometana i nepredvidljiva.

Boje se neposredno dotiču, miješaju, tvoreći nova stanja, nove činjenice, u kriku, u mješavini, u erupciji uz rijetko prisustvo preciznih formi. 

Je li to naviješćivanje novih promjena koje će ubrzo uslijediti i iznova promijeniti trenutni poredak?

Isprepleteni tragovi omiljenih slikarevih boja u snažnom, grčevitom zagrljaju svjedoče o nastanku novoga svijeta, s posve novim licem i užurbanim, ubrzanim ritmom.

Nove apstraktne kompozicije akademskog slikara Ranka Ajdinovića iznimno su zanimljive, pozivaju gledatelja na gibanje, na pomak, samo ne mirovati, stajati, valja se kretati, nezaustavljivo.