Razgovor u povodu: Hamo Čavrk

Sve što živimo je zapravo suvremena umjetnost. Toliko proturječnosti je u politikama, ekonomiji, zaštiti okoliša te pandemiji. Tako doživljavam suvremenu umjetnost stvarajući Cartu Incognitu.

Hamo Čavrk, akademski kipar i donedavni profesor na APURI, istaknuti je hrvatski likovni umjetnik, autor je složenog kiparskog, grafičkog i slikarskog opusa

Miroslav Pelikan


Gospodine Čavrk, realizirali ste niz novih skulptura u drvu. Kada se počeo ostvarivati ovaj ciklus?

  • Prije tri godine vratio sam se kiparstvu. Svi ovi objekti koje sam napravio u drvetu zapravo su makete objekata koje ću realizirati u pleksiju sa led diodama i zvukom. Normalno, čekam da se pojavi investitor ha… ha…


Uočavam izrazitu sličnost s motivima koje ste koristili i u ciklusima grafika i u ciklusima slika.

  • Misao je uvijek ostala, ovo je samo dokaz da dvodimenzionalnu ideju možeš prenijeti u trodimenzionalni oblik!


Likovna scena?

  • Ne interesiraju me toliko tuđa kretanja. Interesira me kvaliteta likovnih dijela.


Vaše se skulpture doimaju kao dio svemirskog  prostora.

  • Mi smo dio svemirskog prostora. I u nama postoji svemir. Zato uporno radim Cartu Incognitu da bih lakše plovio po svemiru.


Je li ključ za razumijevanje ovoga ciklusa, slobodni, neometani pokret, oslobođenost?

  • U vašem pitanju dali ste i odgovor.


S kakvim se materijalima služite u izradi ovih konstrukcija?

  • Služim se isključivo s drvetom i vodootpornim bojama.


Radite li usporedo i grafike i slike?

  • Da radim ali u manjem obimu od trodimenzionalnih objekata.


Ima li još novosti u atelijeru?

  • Trenutno sam iz Zagreba otišao u Mali Lošinj i tu imam mir i bolju koncentraciju za izvedbu mojih projekata, a klima mi odgovora za moje zdravlje.


Planovi, izložbe, monografije?

  • U ovim vremenima teško je planirati. Kad bude situacija primjerenija krećemo na projekt monografije i realizacije nekih objekata u pleksiju s lid diodama i zvukom.


Kako doživljate suvremenu umjetnost?

  • Sve što živimo je zapravo suvremena umjetnost. Toliko proturječnosti je u politikama, ekonomiji, zaštiti okoliša te pandemiji. Eto tako doživljavam suvremenu umjetnost stvarajući Cartu Incognitu.