Tajnoviti ciklus kolaža Duška Šibla

Nakon niza ciklusa ulja i akrila na različitim veličinama platna (većinom većih) s nezaustavljivim figurama u pokretu i grču, akademski slikar Duško Šibl, dio vremena posvećuje i predanom radu na ciklusu kolaža, koji je već sada opsegom značajan

Miroslav Pelikan

Najnovije kolaže slikar realizira na temu commedia dell arte, komedije života uz istaknute boje, dominantnu crvenu i zelenu, engleske boje iz renesanse

Arrow je super heroj, kao i Batman, naravno, na moj način, derivatno i malo ironično, kaže Šibl.

Figure u ovom ciklusu kolaža, zadržavaju svoj karakter kretanja, bez zaustavljanja, sa skrivenim licima i prepoznatljivim gestama jer lica nisu važna, važno je kretanje.

Na ponekom kolažu, dojma sam, slikar klizi prema nefigurativnom, prema apstrakciji, koja je još uvijek vrlo udaljena, no elementi od kojih su sačinjene figure, neodoljivo podsjećaju na nove mogućnosti izraza.

Ono što je ključno u slikarstvu Duška Šibla, pa i uvome opusu kolaža, izraziti je  kolor i snažni energetski naboji koji naprosto prepljavljuju cijelu sliku.

Možda bi mogli reći i ovako, u cijelom opusu ovoga slikara caruje vitalitet, radost života iskazanu kroz mnogostruku mogućnost kretnje za koju ne postoji opcija zaustavljanja, ona samo mijenja ritam i količinu energije potrebnu za njezino izvođenje.

Slikarstvo Duška Šibla odiše voljom i željom, magija životne snage prepoznatljive je na svakoj njegovoj slici, u svakoj gesti njegovih pomalo tajnovitih likova.