Umjetnički prikazi recentno izumrlih divljih životinjskih vrsta Hrvatske

Izložba “RE: Regionalno Izumrli” održati će se iduća dva tjedna u Kući arhitekture – Oris u razdoblju od 26.10. do 6.11.2021. godine

Lucija Novoselec i Lucija Marin

“RE: Regionalno Izumrli“ studentski je projekt čiji je rezultat edukativna izložba. Tema projekta je kriza bioraznolikosti i izumiranje vrsta zbog negativnog utjecaja čovjeka na prirodu, a naglasak je na recentno izumrlim divljim životinjskim vrstama Hrvatske.

Cilj projekta je edukacija šire javnosti o važnosti bioraznolikosti – raznolikosti svih oblika života na Zemlji – ali i njezinom gubitku u obliku izumiranja vrsta koje se danas odvija brže nego ikada, i to upravo zbog djelovanja čovjeka. Stoga je ideja izložbe educirati posjetitelje o čimbenicima koji su uzrokovali nestanke divljih životinjskih vrsta s područja Hrvatske, ali i načinima na koje možemo spriječiti daljnja izumiranja te očuvati bioraznolikost. 

Na izložbi ćete imati jedinstvenu priliku vidjeti 25 umjetnička prikaza recentno izumrlih divljih životinjskih vrsta Hrvatske ostvarena kroz 22 skulpture u prirodnim veličinama te 3 slike, a uz svaki eksponat nalaze se i edukativni tekstovi.

Projekt je ideja Lucije Novoselec, studentice diplomskog studija Znanosti o okolišu na PMF-u, koja je sudjelovala u izradi eduktivnih tekstova za izložbu, a ujedno je i voditeljica te organizatorica projekta. Projekt je uspješno realiziran uz pomoć akademske kiparice Lucije Marin koja je kao suradnica na projektu izrađivala skulpture za izložbu, a sudjelovala je i u njegovoj organizaciji.

Sudionice/i projekta:

Lucija Marin, Franciska Topolovec, Ivana Čupić, Ema Zavacki i Mirela Srabović – izrada skulptura i slika.

Lucija Novoselec, Amalia Brkić, Ana Novak-Perjanec, Lina Vinković, Marina Malnar i Luce Pavin – izrada tekstova o životinjama.

Helena Valentinčić i Karlo Ladović – provođenje edukativnih radionica za učenike u sklopu izložbe.

Mikela Cvitanović – dizajn plakata i kataloga izložbe.

Matej Filipović – fotografiranje skulptura za katalog izložbe.

Projekt su financirali Studentski Centar u Zagrebu, Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zahvaljujemo Geonaturi d.o.o. i Oikonu d.o.o. na sponzoriranju te Zelenoj akciji na novčanim donacijama za provedbu projekta, kao i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilištu u Zagrebu i Orisu – Kući Arhitekture na pomoći i pružanju mogućnosti provedbe projekta.

Izložbu možete pogledati od utorka 26.10.2021. do subote 06.11.2021. u Orisu – Kući Arhitekture u radno vrijeme galerije: 09h-16h (pon), 09h-19 (uto-pet), 10h-13h (sub).