Ciklus DROPS Darije Majdak

Ciklus Drops Darije Majdak snažno progovara o ograničenjima, o potrebi za nelimitiranim pokretima, koracima, idejama

Miroslav Pelikan

Akademska slikarica Darija Majdak, suvremena je hrvatska likovna umjetnica, izlagala je na nizu uspješnih samostalnih izložbi, autorica je impozantnog opusa u kome se ističu brojni ciklusi s izrazitim apstraktnim motivima.

Vremenom se ta trajna nefigurativna koncepcija mijenjala i doživljavala određene preinake koje su bile rezultat predanih slikarskih istraživanja i kontinuiranog slikanja ove nadahnute umjetnice.

Darija je koristila različite formate platna od metarskih do manjih, 30 x 30 cm, kojima se u proteklom vremenu i vratila.

Nakon stanovitog vremena u atelijeru Darije Majdak ukazao se ciklus manjih formata, ulja na platnu (30 x 30), zanimljivog naziva DROPS.

Kada god pišem o malom formatu, sjetim se riječi čuvenog hrvatskog slikara Mladena Veže, koji mi je u više navrata rekao kako je najteže naslikati malu sliku, sliku malog formata.

Ciklus Drops sadrži niz zanimljivih motiva klizećih kapi na obojanoj površini, s jednom ili više boja, uz motiv velike kapi s nizom malih koje je okružuju, sve iznad atraktivne kolorističke kombinacije, ponegdje razigrano  uz više boja, a drugdje uz jednu ili dvije dominantne boje koje se prepliću.

Ciklus Drops neprijeporno govori o vitalitetu, o energiji koja pomiče kapi i mijenja ili umanjuje jasnoću znaka u bazi slike.

Svaka slika iz ovoga ciklusa ima svoju jedinstvenu priču, svoju specifičnu radnju, sve one pripadaju istom ali su i različite, trenutno svaka u svom kvadrantu, sve živi i sve se kreće i sve je nezaustavljivo.

Ciklus Drops Darije Majdak snažno progovara o ograničenjima, o potrebi za nelimitiranim pokretima, koracima, idejama.