Koji faktori poboljšavaju motivaciju za učenje na daljinu tijekom pandemije koronavirusa

Zbog izbijanja pandemije koronavirusa visoka učilišta diljem svijeta prešla su na online nastavu početkom prethodne godine. U ovom se semestru na pojedinim sveučilištima ponovno održavaju predavanja uživo, no u brojnim slučajevima nastava se i dalje odvija u hibridnom obliku ili virtualno

Matea Čuljak

Drukčija struktura nastave na daljinu primorala je studente da samostalnije organiziraju vlastito učenje te se samostalno motiviraju. Još na samom početku pandemije stručnjaci sa Sveučilišta u Beču počeli su se zanimati za to kako se studenti nose s online nastavom, kako se uspijevaju organizirati i održavati samokontrolu te kako zadržavaju motivaciju. U najnovijem istraživanju, koje je proveo međunarodni tim pod vodstvom znanstvenice Elisabeth Pelikan i njezinih kolega s Instituta za razvojnu i obrazovnu psihologiju Sveučilišta u Beču, sudjelovalo je ukupno 15.462 studenata iz 16 različitih zemalja, između ostaloga iz Hrvatske, Austrije, Njemačke, Finske, Poljske, Japana, Kine i SAD-a.

Provedena studija temelji se na teoriji samoodređenja koju su razvili psiholozi Edward Deci i Richard Ryan sredinom osamdesetih godina prošlog stoljeća. Teorija kaže da postoje tri osnovne potrebe ključne za psihološko zdravlje – kompetentnost, samostalnost i društvena povezanost – te da zadovoljenje tih triju potreba pridonosi unutarnjoj motivaciji i uspješnosti. Potreba za kompetentnošću odnosi se na osjećaj sposobnosti i mogućnosti utjecaja na okolinu, potreba za samostalnošću tiče se osjećaja osobne kontrole i mogućnosti izbora, dok se pod potrebom za društvenom povezanošću podrazumijeva uspostavljanje međuljudskih odnosa. Ovom studijom znanstvenici su htjeli utvrditi može li se ta teorija primijeniti i na motivaciju za učenje na daljinu u uvjetima pandemije bolesti COVID-19.

Rezultati istraživanja potvrdili su pretpostavke teorije samoodređenja te su pokazali da su ove tri ključne potrebe povezane s motivacijom za učenje na daljinu. Prema istraživanju studenti koji unatoč pandemiji imaju snažniji osjećaj društvene povezanosti lakše se motiviraju za učenje. Utvrđeno je i da se kompetentnost i autonomija u velikoj mjeri pozitivno odražavaju na motivaciju. Studenti koji su imali osjećaj da su dorasli dodijeljenim zadacima te da mogu samostalno birati svoje zadatke kao i vrijeme i mjesto učenja, obično su ih ispunjavali dosljedno i na vrijeme. Stoga znanstvenici smatraju da bi u online nastavi trebalo uzeti u obzir zadovoljenje ovih triju potreba, što se, na primjer, može ostvariti pomoću različitih vrsta zadataka i metoda poput rada u manjim grupama u posebnim virtualnim sobama. Studente također treba poticati da koriste raspoložive mogućnosti, zaključuje Elisabeth Pelikan.

Studija je nedavno objavljena u stručnom časopisu PLOS ONE, a dostupna je putem sljedeće poveznice: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0257346.