Skip to content

Motivi predpotopnih mitoloških civilizacija Duška Šibla

Novi ciklus kolaža, slikar je posvetio scenama iz pakla, točnije motivima predpotopnih mitoloških civilizacija, u snažnoj crveno crnoj kombinaciji boja, u kojima se ističu čudesni, rogati likovi posve skrivenih, neotkrivenih lica, svi u grču, u užurbanosti, u hitnji, u strahu od kašnjenja

Miroslav Pelikan

Akademski slikar Duško Šibl već niz godina kontinuirano radi na kompleksnom ciklusu kolaža, karakterističnih vrlo živopisnih boja, iznimnog energetskog naboja (tako se i ovi kolaži skladno nadopunjuju i logično nastavljaju na njegov ciklus ulja i akrila Figure u pokretu), mijenjajući i dopunjujući autorovu temeljnu motiviku, rekli bi okruženje u kojem likovi od izrezanog papira žive i djeluju.

Novi ciklus kolaža, slikar je posvetio scenama iz pakla, točnije motivima predpotopnih mitoloških civilizacija, u snažnoj crveno crnoj kombinaciji boja, u kojima se ističu čudesni, rogati likovi posve skrivenih, neotkrivenih lica, svi u grču, u užurbanosti, u hitnji, u strahu od kašnjenja.

Ritam njihova kretanja posve je isprekidan, slučajan i nenamjeran, ali trajan i bolan, nezaustavljiv i konačan.

Kolaži svakako mogućuju slikaru u pripremi rada na platnima da uz njihovu pomoć lakše i kvalitetnije razrade i oživotvore ideju, motiv, gestu, kretnju.

No, Šiblovi kolaži i sami za sebe čine vrlo definiran svijet, logičan i samosvojan, specifičnog kolorizma i izrazite gestualnosti.

Svaki kolaž nosi svoju priču, legendu koja pripada samo njemu i čini nisku pripovijesti o figurama u kretanju skrivenih lica.