Za Ljubav – izložba Dragane Nuić-Vučković i Vesne Vuge Sušac

U galeriji Kninskog muzeja na Tvrđavi otvorena je izložba „Za Ljubav“ dviju autorica: akademske slikarice Dragane Nuić-Vučković iz Širokog Brijega i akademske kiparice Vesne Vuge Sušac iz Mostara

Izložena su 33 rada – digitalne slike i limeni reljefi kao hommage preminulom akademskom kiparu i profesoru Nikoli Vučkoviću. Autorice i njihova djela predstavila je kustosica galerije Ivana Mikulić-Sarić

Digitalne slike Dragane Nuić-Vučković printovi su na ljepenkama i dio su recentnog ciklusa „Za ljubav“. Slikarica je diplomirala na ALU u Zagrebu 1991. godine u klasi prof. Eugena Kokota, a poslijediplomski studij slikarstva završila je na ALU u Sarajevu.

Ciklus Znakova kiparice Vesne Vuge Sušac je „jedno kontemplativno, intimno i samospoznajno putovanje, prije svega vlastitom nutrinom, koje se kroz geometrijske oblike, umirujuću i sjajnu površinu materijala i međusobne likovne odnose, reflektira prema vani, prema publici…“ napisao je u predgovoru kataloga akademski slikar dr.art. Svetislav Cvetković. 

Vesna Vuga Sušac diplomirala je kiparstvo na ALU u Širokom Brijegu 2000. godine u klasi prof. Nikole Vučkovića, a poslijediplomski studij kiparstva završila je na ALU u Sarajevu. 

Izložbu je otvorio kninski umjetnik i arhitekt Milan Škaričić, a otvorenju su prisustvovali i srednjoškolci Gimnazije Lovre Montija. Izložba će ostati otvorena do 5. listopada 2021.