Bez Isusa “Kruha života“ ne živimo, već životarimo

Papa Franjo je u nagovoru prije molitve Anđeoskog pozdravljenja na Trgu svetoga Petra, poručio kako Isus, kao “Kruh života“ je nužan u našoj svakodnevici.
U evanđelju današnje liturgije, Isus se i dalje obraća onima koji su svjedočili čudu umnožavanja kruhova. Isus sada koristi simbol kruha kako bi sebe opisao – Ja sam kruh života, tumačio je Papa.

Što znači “kruh života“? Potreban nam je kruh kako bismo živjeli. Oni koji gladuju ne traže profinjene ili skupa jela, već kruh, kazao je. Isus sebe objavljuje kao kruh – kao nužnost u svakodnevnome životu. Bez njega umjesto da živimo, životarimo, jer je On jedini koji hrani našu dušu. On je jedini koji nam može oprostiti zlo kojeg sami nem možemo izbjeći. On je jedini koji nam daje snagu kako bismo ljubili i opraštali u poteškoćama, jedini je koji daje našem srcu mir za kojem žudi. Samo je on, Isus, taj koji daje vječni život kada život na zemlji prestane.

U izrazu “Ja sam kruh života“, Isus sažima cijelo svoje biće i poslanje, rekao je pred mnoštvom okupljenih papa Franjo. Ove riječi u nama ponovo pobuđuju naše divljenje za darom euharistije. Nitko na ovome svijetu, bez obzira koliko ljubio drugoga, ne može za njega postati hrana. Bog je to učinio i čini za nas i dalje.

Okupljeno mnoštvo pak nije zadivljeno, nego je sablažnjeno. Možda smo i mi sablažnjeni – možda bi nam bilo ugodnije imati Boga koji ostaje na nebesima i koji se ne upliće dok mi upravljamo poslovima na zemlji, poručio je Sveti Otac. No, Bog postaje čovjekom kako bi ušao u konkretnu stvarnost ovoga svijeta. Zanima ga čitav naš život. Možemo mu pričati o našim osjećajima, poslu, danu, o boli i tjeskobama. Možemo mu pričati o svemu, jer Isus želi tu bliskost s nama. Ono što ne želi je da ga previdimo, ostavimo po strani ili da ga zovemo samo kada ga trebamo, rekao je papa Franjo.

Barem jednom dnevno blagujemo zajedno. Bilo bi lijepo ako bismo, prije lomljenja kruha, pozvali Isusa, Kruha života, neka blagoslovi ono što jesmo i ono što nismo uspjeli učiniti. Pozovimo ga u svoje domove, molimo s njim na “domaći“ način. Isus će biti s nama za stolom i bit ćemo nahranjeni većom ljubavlju, zaključio je u nagovoru Papa. Vatican news