August 9, 2021

Lea Popinjač izlaže u MMC galeriji grada Umaga

Lea Popinjač ovu inspirativnu, aktualnu i značenjski višeslojnu temu u svom ciklusu „Koža“ interpretira na svoj autorski specifičan način, odmaknuvši se od predstavljačkoga, mimetičkoga i narativnoga, a okrenuvši metaforičkome i strukturalnome; slobodno-likovnome i materički-asocijativnome Sanja Benčić U petak, 6. kolovoza, MMC galerija Grada Umaga ugostila je radove zagrebačke umjetnice LeePopinjač.… Read More »Lea Popinjač izlaže u MMC galeriji grada Umaga