P. Pavlović – SRPANJ SRP

Pero Pavlović
SRPANJ SRP

Srpanj srp
Srpanj svlak
Srpanj sićan slađan srk

Sijerak
Svibovina
Svećica sipanica sipavica

Srpanj srč
Srpanj strt
Srpanj suknut stršljiv sulj

Srčenjak
Strnjika
Stolist
Smiljika suručica

Srpanj strk
Srpanj sač
Srpanj sičan sažgan sprit

Sipor
Sikavica
Slačica steža sitnolista

Srpanj soha
Srpanj sić
Srpast suh sunčan sebedaran

Stigmom sunca
Stegnut spregnut
Srpanj strasno slasno struji

Svekolik
Srcolik
Srhom sreće srće san

Srpanj: Kada se prepoznao u prispodobi o sijaču, dozri i donese višestruk plod. Riječju žari, žanje, plaminja, žamori, žubori. Sebedarja prepun. Kret! Kril! Lijet! Lepeza zarnih imena. Ove ”ljetne” stihove svojevremeno je hrvatski slikar i pjesnik Vlado Puljić bogatio crtežima. Stanje je tada bilo ljepše i bolje nego danas. Idila! Evo, srpanj je na pomolu. Pjesničke slike i prilike svom snagom dolaze do izražaja pokazujući svoje svjetlije lice i tamnije naličje. Neum je pun i krcat gostiju sa svih strana svijeta. Korona, kao da je minula. Strah, kao da je utihnuo. Sunce, kao da je proključalo. S neba oganj daždi na zemlju kroz atmosferu osiromašenu ozonom. Temperatura se penje i do 40 stupnjeva Celzijevih. Puno je toga osiromašeno čovjekovom samovoljom, odnosom prema Bogu i prirodi. Naš stari kontinent Europa polako tone u svoje beznađe. Probudimo svoju savjest! Imamo svijetlih primjera i u svojoj okolici. A svjetlosti u izobilju.