Ljubica Kolarić-Dumić – STOPAMA MOJIH PREDAKA / pročitajte izabrane pjesme!

Pjesnički svijet Ljubice Kolarić-Dumić osebujan je i jedinstven iz više razloga

Baveći se književnošću gotovo četiri desetljeća, ova se autorica iskušala u pisanju proze i poezije za djecu i odrasle, što je u dužem vremenskom kontinuitetu, počevši od prve tiskane zbirke Raskrižje (Rijeka, 1983.) rezultiralo respektabilnim opusom od devetnaest knjiga i slikovnica s notnim zapisima i nosačima zvuka, te jednim prijevodom na esperanto („Ususret svojoj zvijezdi“; „Renkonten al mia stelo“ – poemoj).

Njezina poetska i prozna ostvarenja pronašla su svoje mjesto u mnogim antologijama, čitankama za Hrvatski jezik i različitim sintetskim prikazima što je izvrsno prikazano u kratkoj, ali iscrpnoj biografiji tiskanoj uz predgovore ili pogovore njezinih knjiga.

Pročitajte izabrane pjesme STOPAMA MOJIH PREDAKA!

Ljubica Kolarić-Dumić (Kukujevci, Srijem, 7. kolovoza 1942.). Osnovnu je školu završila u rodnome mjestu, a gimnaziju u Vinkovcima. Hrvatski jezik i književnost studirala u Rijeci i Zagrebu. Živi u Rijeci gdje je do mirovine radila kao učiteljica hrvatskoga jezika. 

Piše poeziju i prozu za djecu i odrasle.

Objavljene su joj sljedeće knjige: Raskrižje (poezija), Rijeka, 1983., Sva u srcu (poezija), Zagreb, 1985., Vratit ću se, zemljo (poezija), Zagreb, 1991., Molitva za Hrvatsku (poezija), Rijeka, 1992., Stazama jutra (poezija), Rijeka, 1995., Uz baku je raslo moje djetinjstvo (priče za djecu), Zagreb, 1997., 2010., Subotica, 2011., S vjetrom kroz godinu (slikovnica i CD), Rijeka, 1999., Od proljeća do proljeća (slikovnica i CD), Rijeka, 2003. i 2004., Izašli iz priče (slikovnica i CD), Rijeka, 2005., Obasjana suncem (poezija), Rijeka, 2005., Igrajmo se radosti (izabrane pjesme za djecu), Subotica, 2006., Zagreb, 2007., Ja se mraka ne bojim (slikovnica i CD), Rijeka, 2008., Zagreb, 2010., Rijeka, 2013., Alfa, Zagreb, 2015., (Izborna lektira za osnovnu školu, veljača 2019.), Rijeko, grade, djetinjstva sretnog (pjesmarica i CD), Rijeka, 2008., Ususret svojoj zvijezdi (haiku i druge pjesme), Pinkovac/Guettenbach, Austrija, 2010., Renkonten al mia stelo (prijevod zbirke Ususret svojoj zvijezdi na esperanto), Zagreb, 2011., Pjesma o zmajevima, (slikovnica i CD), Zagreb,  2011., Vijenac od čekanja (poezija), Rijeka, 2012., Otvori srce pjesmi (čitanka-bojanka-pjevanka i CD), Rijeka, 2015., Moje srijemske priče, Zagreb, 2018., Čudnovata godina (slikovnica), Subotica, 2018., te Izabrane pjesme „Stopama mojih predaka“, Rijeka, 2020. 

Pjesme i priče uvrštene su joj u čitanke za Hrvatski jezik i udžbenike Glazbene kulture, a slikovnica „Ja se mraka ne bojim“ od veljače 2019. nalazi se na popisu Izborne lektire Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2. razred osnovne škole. Objavljuje u knjigama, časopisima, zbornicima, kalendarima, novinama i drugim glasilima u Hrvatskoj, Vojvodini, Bosni i Hercegovini i Austriji, te na nosačima zvuka. Surađuje s poznatim ilustratorima i skladateljima: Ivica Antolčić, Vjekoslav Vojo Radoičić, Ivan Balažević i Laura Herceg; Ljuboslav Ljubo Kuntarić, Josip degl’ Ivellio, Natalija Banov, Doris Kovačić, Suzana Štefanić, Duško Rapotec Ute, Mario Anton Kamenar, Stjepan Mikac i Mladen Matić.

Zastupljena je u više leksikona i antologija: Ante Selak: Taj hrvatski, Školske novine,  Zagreb, 1992., Dragutin Rosandić: Nad zgarištima zvijezde, Školske novine, Zagreb, 1993., Branko Pilaš: Raspršena vrela književnih djela, Školska knjiga, Zagreb, 2004., Zlata Gvozdić-Filjak-Juraj Lončarević: Srijemska kalvarija Hrvata, Znanje, Zagreb, 1995., Marko Kljajić: Kako je umirao moj narod, Hrid, Subotica – Petrovaradin, 1996., Katica Čorkalo: Zavičaj riječi, Riječ, Vinkovci, 2000., Zbornik radova: Zemun i Zemunci u riječi i slici, Zagreb – Zemun, 2005., Stjepan Hranjec: Pregled hrvatske dječje književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 2006., Josip degl’ Ivellio: Zmajska pjesmarica, Družba „Braća hrvatskoga zmaja“, Zagreb, 2006., Ivo Zalar: Antologija hrvatske dječje poezije, Školska knjiga, Zagreb, 2007., Đuro Vidmarović: Paprati i lišajevi, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2007., Katica Čorkalo-Jemrić i Stjepan Damjanović: Šokadija i Šokci u književnoj riječi, Privlačica, Vinkovci, 2007., Odjeci đulabija, Antologija hrvatske ljubavne poezije, Samobor, 2009., Branko Pilaš: Zlatni snovi, Izbor hrvatskoga pjesništva za djecu, Međugorje, 2009., Hrvatski biografski leksikon, Hrvatski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, Zagreb, 2009., Hrvatska književna enciklopedija, Hrvatski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, Zagreb, 2010., Po njemu si sve što jesi, Antologija pjesništva o hrvatskom jeziku, Privlačica, Vinkovci, 2011., Panonski ljetopis / Pannonisches Jahrbuch, Austrija, 2011. (Đ. Vidmarović:  Književni rad Ljubice Kolarić-Dumić). 

Članica je Društva hrvatskih književnika, Matice hrvatske i Hrvatskog svjetskog kongresa. Dobitnica je Godišnje nagrade Grada Rijeke za 2006. godinu – za izniman doprinos dječjoj književnosti i poetskoj riječi za djecu, Prve nagrade za prozu „Dubravko Horvatić“ „Hrvatskoga slova“ u Zagrebu za 2012. godinu, Nagrade za životno djelo na području književnosti, Subotica, 2016., ZAHVALNICE Dječjeg vrtića Rijeka za dugogodišnju suradnju u promicanju kulture čitanja i razvoja ljubavi prema knjizi, Rijeka, 2019., te nagrade za životno djelo DHK „Ivan i Josip Kozarac“, Vinkovci, 2019. godine, a njezine uglazbljene dječje pjesme izvode se i nagrađuju na više dječjih festivala.