Skip to content

Zrinka Vuković: Slikarstvo je moj hobi

Zrinka Vuković, amaterska slikarica, rođena je 1986. godine u Ogulinu. Slikanje je zavoljela u osnovnoj školi, a u srednjoj entuzijazam joj se nešto smanjio, ali je prolazila odličnim uspjehom. Nakon srednje škole upisala je pravi fakultet koji nije diplomirala. Nakon toga upisuje promet u Ogulinu, koji također nije dovršila. Posljednjih nekoliko godina vrlo aktivno slika različitim bojama na platnima i na kartonu. Slikarstvo doživljava kao hobi.

Pogledajte Zrinkine radove!