Marko B. Pandurević – TRI PJESME O ŽIVOTU

Marko B. Pandurević
Život je u stvarima oko nas

koliko ljepote

i koliko snage

i radosti i divote

i osmjeha

i ljubavi

leži u tebi

o divni živote.

koliko samo ljepote !!!!

Život je lijep, doživi ga!

i dok je žudio
za onim što će se dogoditi sutra
sva svoja buđenja i sva svoja jutra
izgubio je
iz horizonta svoga.

I dok je žudio
za onim što treba
od oblaka
nije vidio dijelove beka
koji stvoriše boje
što dugom čine čuda.

I dok je žudio za sutra
gubio je svoje danas
satkano od sreće, ljubavi i radosti.

Nije te želio savršena

htio je ostaviti trag svoj u tebi

da plamti da sija

da snaga vječnoga

ipak ostane na nabesima.

da pomislimo

i ti i ja

i tu je i nije tu

a kada daje

ti ne znaš

a dar

životom zaživi i misliš

o Bože

kako velik jesi

i kako savršen.