Ljeto na zadarskoj rivi

Iako su temperature tek počele dosezati one proljetne, danas je na zadarskoj rivi vladala ljetna atmosfera

Zadarska riva nastaje u drugoj polovici 19. stoljeća prateći liniju nekadašnje porporele. Zadar je kroz svoju povijest živio unutar zidina, postojao kao spoj živog grada i tvrđave i uspješno funkcionirao kao takav. S vremenom gradovi u Europi napuštaju fortifikacije, smanjuje se potreba za utvrdama te je u skladu s tim 1868. Zadar proglašen slobodnim gradom, prestavši biti tvrđava. Vojna uprava prepustila je općini gradske utvrde, prestaju se noću zatvarati gradska vrata i grad počinje živjeti novim životom. To je vrijeme kad se grade poznate građevine kao što su kavana Central ili kazalište Verdi. Rodila se ideja o rušenju jugozapadnog poteza zidina i nasipanju mora do porporele čime bi se grad otvorilo prema moru. Smatram da je ispravno bilo razmišljati o uređenju zidina koje su u to vrijeme bile u dosta lošem stanju, ali nije ih trebalo nužno rušiti. Možda bi bilo bolje da je more ispod zidina nasuto te da je na taj način formirana riva, a da su one same ostale kao što je to učinjeno u Splitu ili u Korčuli, priča nam Vežić o nastanka rive nastavljajući o rušenju zidina i nastanku niza palača izgrađenih većinom u zadnjoj trećini 19. stoljeća. zadarskilist

VIDEO: Dino stanin/PIXSELL

Tags: