Commedia dell arte – novi niz kolaža Duška Šibla

Gotovo da se čuje i glazba koja nezaustavljivo izvire iz kretanja svih figura

Miroslav Pelikan

Kolaž se pokazao kao vrlo zahvalna tehnika u vremenu pandemije u radu na kompleksnom londonskom ciklusu akademskog slikara Duška Šibla

O novoj seriji kolaža slikar kaže:

“Inspiriran sam bio starom i možda prvom neonskom reklamom, pedesetih godina prošlog stoljeća na tadašnjem Trgu Republike, Chromos, neonska figura u tri boje.

Mene je to kao dijete fasciniralo. To je prvi kolaž u nizu.

Ostale tri spadaju u seriju kolaža koju sam započeo nakon projekta povodom godišnjice Marina Držića – likovi iz Dunda. To su bile slike u akriliku, a Dundo je koliko ja znam Commedia Erudita – ima pisan tekst – znači imao sam točne upute o izgledu i karakteru likova.

U ova tri kolaža likovi su improvizirani od ostataka neuspjelih slika i šarenih papirića. Znači commedia improvisa ili drugim riječima commedia dell arte – to je moja osobna netočna definicija jer naravno i u commedia dell arte likovi su zadani, ali su arhetipski i ima puno više mjesta za improvizaciju.“

I ovom prigodom valja istaknuti iznimnu pokretljivost, elastičnost gibljivost tijela figura u plesu uz izrazito optimistični kolor.

Gotovo da se čuje i glazba koja nezaustavljivo izvire iz kretanja svih figura.

Ponekad mi se čini da ove tajanstvene figure književnih likova zapravo izviru iz drevne, skrivene i svakako posve neotkrivene prošlosti.

Ciklus kolaža Duška Šibla postaje sve obimniji i raznovrsniji, a dojam o razigranim figurama sve jači.