GAĆICE – HNK u Šibeniku / pogledajte prestavu!

Izvorno je riječ o najpoznatijoj drami njemačkoga dramatičara Carla Sternheima, zamišljenoj kao moralna kritika društva početka 20. stoljeća

Na osnovi njegova predloška Steve Martin, poznati američki glumac, redatelj i pisac, napisao je univerzalniju inačicu drame primjenjivu na svako doba i lišenu konkretnog povijesnog konteksta. „Gaćice“ su komedija vrlo rijetkog tipa, komad koji po starogrčkome načelu katarze poziva publiku na jeftinu zabavu da bi je onda povukao u svijet rafinirane umjetničke igre koja gledatelja oplemenjuje.

GAĆICE
Steve Martin po Carl Sternheimu

Redateljica: Nina Kleflin
Dramaturg: Andy Jelčić
Kostimografkinja: Sara Lovrić Caparin
Scenograf: Branko Lovrić Caparin
Izbor glazbe i dizajn zvuka: Nikolina Belan
Oblikovatelj svjetla: Josip Bakula
Oblikovatelj zvuka: Pave Karega
Inspicijent: Sergej Mioč
Igraju: Armin Čatić, Franka Klarić, Oriana Kunčić, Mijo Jurišić, Šime Bubica i Jakov Bilić

aa

3 U 1 #EBO TE LED

3 U 1 #EBO TE LED

Akademija Art28/10/2021

Komedija “3u1 (*ebo te led)” je, dramaturški gledano, sastavljena od 10 parminutnih scenskih događaja, zasebnih cjelina, duhovitih, smiješnih i prepoznatljivih…