EU uvodi COVID putovnice te dozvole za kafiće

Takozvane COVID putovnice, koje bi vrijedile i pri prelasku granica, ali o kojima se u nekim zemljama razmišlja i kao o dozvoli za ulazak u kafić ili restoran, kino ili na kazališnu predstavu, mogu dovesti do diskriminacije i sve može jednog dana završiti na Sudu za ljudska prava u Strasbourgu, upozorila je glavna tajnica Vijeća Europe Marija Pejčinović Burić. VL