Hiža vinove loze – otvorenje izložbe u Radoboju, 7. svibnja

Na izložbi će biti prezentirani alati za obradu i uzgoj vina, novčić i fotografije novčića s likom rimskog cara Probusa, prvog vladara u povijesti koji je ozakonio proizvodnju vina te umjetničke slike posvećene vinovoj lozi

Darko Starešina, predsjednik Udruge likovnih umjetnika iz Zagreba, Fortuna – ART

Fortuna – ART udruga likovnih umjetnika iz Zagreba, osnovana je 1997.g. s ciljem promocije likovne umjetnosti. Udruga kontinuirano radi na promociji likovne umjetnosti kroz organizaciju likovnih izložbi, radionica i likovnih kolonija. U mjestu Radoboju u Hrvatskom zagorju, organiziramo izložbu posvećenu proizvodnji vina u jedinstvenom nuzeju pod nazivom »Hiža vinove loze«, s otvorenjem izložbe dana 7. svibnja 2021. u 18.30 sati.

Novi muzej u mjestu Radoboju »Hiža vinove loze« osnovan je od strane općine Radoboj povodom pronalaska najstarije okamine lista vinove loze na svijetu, starog 12 milijuna godina. Originalna okamina čuva se u Prirodoslovnom muzeju u Zagrebu, a u Radoboju u također novom i tehnološki suvremenom arheološkom muzeju »Radboa« nalazi se vjerna kopija okamine.

Na izložbi u petak, 7. svibnja 2021. bit će prezentirani alati za obradu i uzgoj vina, novčić i fotografije novčića s likom rimskog cara Probusa (vladao je 276-282), prvog vladara u povijesti koji je ozakonio proizvodnju vina a njemu možemo zahvaliti donošenje prvih propisa o uzgoju vina, te umjetničke slike posvećene vinovoj lozi.

Izložba se organizira uz oprez i primjenu preporučenih epidemioloških mjera. Na otvorenom, ispred muzeja moći će se degustirati vina domaćih vinara.

Adresa muzeja:
Hiža vinove loze
Radoboj 35
49232 Radoboj

Odabrala: Karolina Bartulović