Fragmenti lica Duška Šibla

Cijelu seriju uspješnih crteža, studija i autoporterta realizirao je u okviru opsežnog londonskog ciklusa (koga čine i kolaži i akvareli) akademski slikar Duško Šibl u proteklom razdoblju, limitiran pandemijom ali određen i iznimnim likovnim nadahnućem

Miroslav Pelikan

Niz portreta na papiru, izvedenih u nekoliko jasnih i odlučnih poteza sa stanovitim minimalnim razlikama od lica do lica, od situacije i raspoloženja do nastojanja proniknuća u prostor iza čela, iza pogleda ili pak kreiran poput mozaika od nekoliko fragmenata različitih trenutaka uklopljenih sada u jedno.

Valja istaknuti kako je u ovoj seriji Šibl pokazao brojne prednosti te jednostavne i brze tehnike, akvarela, koji se u ovoj prigodi pokazao vrlo zahvalnim.

Polazeći od trenutnih dojmova u različitim trenucima slikar promatra i pamti svoje lice te ga bilježi u detaljima poput kartografa, slažući listove,jedan za drugim, doista poput atlasa istodobno i poznate ali i nepoznate zemlje.

Ispred nas promiču lica slikara, njegov alter ego ali i tajnovite figure unutarnjih bića, svi i slični i neslični, svi isti i svi raznoliki, lica jedno za drugim u par vještih poteza.

Londonski ciklus Duška Šibla sve je obimniji, sve složeniji, polako se kreće u pravcu zamišljenih ciklusa akrila i platna velikih formata, koji će napokon osloboditi nakupljenu energiju i ideje.