Zdravko Šabarić – Izložba i Monografija

Zdravko Šabarić rođen je 1954. godine u Hampovici. Njegovu sklonost likovnom izražavanju uočava još u osnovnoj školi tadašnji likovni pedagog i slikar Josip Turković, koji mu daje prve praktične poduke u školi i u svom ateljeu u Virju. Nakon završetka gimnazije u Đurđevcu, upisuje se na Pedagošku akademiju u Zagrebu, gdje diplomira na odjelu likovnih umjetnosti. Desetak godina radio je kao nastavnik likovne kulture u osnovnoj školi i gimnaziji u Đurđevcu. Godine 1992. zapošljava se u Centru za kulturu u Đur đevcu na poslovima ravnatelja i voditelja Galerije Stari grad do 2001. godine. Nakon toga do mirovine radi na poslovima vezanih uz animaciju kulture, voditelj je Doma kulture i Galerije Centar 2 koja je bila u sastavu Centra za kulturu. Pročitajte dalje u katalogu!

Monografiju Zdravka Šabarića možete kupiti u suvenirnici Muzeja Grada Đurđevca.