Jeruzalem – snimke crkve Svetog groba

Crkva Svetog groba jedno je od najsvetijih i posebnih mjesta u kršćanstvu. Smještena u kršćanskoj četvrti Starog grada Jeruzalema, u crkvi se nalaze dva najsvetija mjesta kršćanstva – mjesto na kojem je Isus razapet, poznato kao Kalvarija, i grobnica u kojoj je Isus pokopan, a zatim uskrsnuo. Danas je grobnica zatvorena svetištem zvanim Edikula. Posljednja četiri križna puta, ili Via Dolorosa, također se nalaze unutar crkve.