Skip to content

Tomislav Marijan Bilosnić: MODLITBA KE SVATÉMU FRANTIŠKU / češki

Tomislav Marijan Bilosnić
MODLITBA KE SVATÉMU FRANTIŠKU

Kéž nám Bůh dopřeje klidu
A ptáci podědí zemi
A my se spřátelíme s živými tvory

Kéž nám Bůh dopřeje klidu
Na kříži těla a křídel
Ať se i po smrti spřátelíme s bytůstkami

Můj svatý Františku, až se vydáš
Na cestu do hor
Nechť všechna horská ptáčata
Sletí do polí
Bůh to tak chtěl, aby andělé i ptáci
Otevřeli okna trávě
A každé stéblo se zablesklo jako peří mladičké hvězdy

Ať mě probouzí cvrkot
Jako zurčení vody
Ať mě probouzí cvrkot
Jako praskání ohně
V objetí Tvých křídel

Prosím tě, ať ptáci neutichají
Ani večer, když bečí ovce.
Nevydržím schovaný ve skle,
Nesnesu jazyk vyplazený na kovovém plotě.
Prosím tě, ať z mé paměti nezmizí
Kolibříci, již se třesou nad
Těžkými starostmi jako nervy.
Kéž se nám do paměti zapíše,
Jak mezi nespočtem lidí
Chráníme mravence v písku.
Kéž zůstanou známy mé slabiny
Jako je společné buzení červů a motýlů.
Kéž zůstanou i má trápení
Podobné větru, jenž hýká jak osel.

Na cestě, po níž jsi chodil
S vlkem a jehňátkem po boku
Spatřil jsem rybu, nedostižnou jak pták,
Spatřil jsem osla a vosu na společném kříži,
Bilý mrak, na němž naše duše stoupají k nebesům.

Je snad něco krásnějšího než strach z tygra,
Z toho příběhu
Na jehož konci plete pavouk síť
Ze záře motýlů
Jež stoupá k úsvitu

Kéž nám Bůh dopřeje klidu
Kéž naše rodiny neživoří
Ani hmyz
Pod nímž své těžké hlavy sklánějí i býci

Kéž nám Bůh dopřeje takový klid
V němž nás vrabci nenechají na pokoji
Bez ustání zpívajíce
Živý-živ, živý-živ
Dokud ztrápení samotou nezaslechneme štěkot psů

Ať zemi podědí ryby
Ať ze mi podědí vosy
I mravenci
I cvrčci
Ať zemi podědí divocí koně
I mouchy
Vznášející se líně nad našimi ranami
Kéž v mé zahradě
Honosní kohouti čekající úsvit
Kokrhají jako vzpomínky

See also  "MOLITVA SVETOM FRANJI" T.M. BILOSNIĆA OBJAVLJENA NA 23 JEZIKA

Můj svatý Františku, ty jsi
Kráčel po boku každého tvora
Jen ty jsi s každým z nich pěl
Ty jsi jim viděl do duší
Nedosažitelných jako drahé kamení
Ty víš, co vše slyšely
Slechy divoké zvěře
I zvířat domácích
Znáš jménem mravenečka
Co šplhá po kmeni starého dubu
V mé zahradě
Prosím tě, pověz mi
Zda se má lépe než já

Hraju si s motýlem
A už nikdy nespatřím housenku
Jež na mě celé noci čekala
Na cedrové větvi
Vzpomínek
Doprovázím koně
Které se vzdalují jako stíny
Dívám se na jejich kopyta
Klopotající prachem
Rozhovorem s jehňaty
Jsem přivítal slunce plné cvrčků a mravenců
Přivalili se další tvorečci
Krásní jak obrázek Ježíška

Hleděl jsem do vody
Jak ryby zahalily prázdnotu času
Hleděl jsem do nebe
Jak ptáci vyplnili hlubiny prostoru
Hleděl jsem na zemi
Jak brouci pokryli marnost života
Modlím se k tobě, svatý Františku
Odhal své klíče k tajemství
Odemkni mé srdce, ať i já miluji
Prvního tvora tam v prachu
Jak svobodná ovečka na ulici

Prijevod: Pavel Pilch

Tomislav Marijan Bilosnić, Plitvice, 2020.

Tomislav Marijan Bilosnić (was born in January 18th in 1947, at Zemunik, Zadar, Croatia) is a contemporary Croatian author, poet, feuilletonist, travels writer, critic, reporter, painter and a photographer. He attended the primary school at Zemunik, secondary technical school and the Faculty of Humanities in Zadar.

He is the author of more than seventy books of prose, poetry, critiques, feuilletons and travels, as well as of more than forty exhibitions in different techniques: monotypes, oil, pastel crayons, drawings and art photos. He is occupied with ecology, too; so he is the writer who attracts a special attention by the number of the published books and by the breadth of his art preoccupation as well as by his biography in a narrower sense. His work has been translated in Italian, Germanic, English, Turkish, Japanese, Albanian, Macedonian, Spanish, Polish, France, Russian, Romanian and in Slovenian. He is included in literary reviews, summaries, surveys, panoramas, anthologies, lexicons and school curriculum; he was the editor of some newspapers, magazines, editions and columns. He initiated and edited publications “Zoranić”, “Poster” and “Zadranka”, he was a redactor of artistic-scientific “The Review of Zadar”, weekly than daily “Zadar Newspaper” and its first manager, and a member of a redaction of the magazines “Ground”, weekly “The Blue Herald” and “Clear Days”, the first copy of the courier og the town of Nin “The City of Nin”. As a guest-editor he participated in editing of the children magazine “The Dandelion”. He was the editor in chief of the press service of International Festival of Children in Šibenik for years and of the poet edition “Matsuo Basho”. He was the editor in chief of the weekly “Zadarski Regional” and “List”.

See also  Tomislav Marijan Bilosnić - PREGHIERA A SAN FRANCESCO

He has been omnipresent in all the Croatian media (“Vjesnik” – The Herald, “Večernji list” – The Evening Newspaper, “Slobodna Dalmacija” – Free Dalmatia, “Novi list” – A New Newspaper, “Glas Istre” – The Voice of Istria, “Glas Slavonije” – The Voice of Slavonia, etc.), he is the author of the thousands of articles, comments, reports, observations and travels edited in the most of the Croatian newspapers, magazines and publications, as well as on the radio and TV. His TV-serial “The Adventures of the Sea Horse” was very popular.

He has travelled a great deal all around the world; he was a construction worker, an engineering technician, a waiter, a driver, an accountant, an administrative employee, a reporter, a marketing director and a superior independent business administrator. He was the manager of retail trade in the trade company “Zadranka”. He is been the one of the founder of the Zadar song contest “Festival of Zadar” and its first director; he was the president of the board of “Narodni list” (People Newspaper). In the Country War he was the commander of the Independent platoon of the artists (1991./92.). He is the member of the Society of the Croatian veterans of the Country War, the member of the Society of the Croatian Writers and its president of the Branch of Zadar, the member of the Society of the Croatian haiku poets, he is founded and led the Fine Arts Camp of Karin, he is the member of HADLU Zadar (Croatian Society of Fine Arts Zadar), he is the secretary of the Croatian-American humanitarian Children and Family Society, ex-president of the Lions Club Zadar, the president of the Society of 3000 Years of Zadar, he is the winner of the award of Coat of arms of the City of Zadar for his art and social actions.

See also  T.M. Bilosnić - Pjevanje svetom Ivanu od Križa
St. Francis is a painting by Albert Chevallier Tayler