Skip to content

JURICA ČENAR u Pjesničkoj antologiji u redakciji T.M. Bilosnića

Jurica Čenar

Jurica Čenar rodio se je u Dolnjoj Pulji 1956. godine, a danas živi u Uzlopu, hrvatski je književnik, novinar, javni i kulturni djelatnik iz Gradišća. Piše pjesme, podlistke, objavio je više zbirki pjesama, jedan roman, a suautor je na nekoliko knjiga i suradnik na nekim memoarskim izdanjima. U kritično vrijeme za gradišćanske Hrvate bio je jedan od vodećih predstavnika njihove mlade intelektualne elite, predsjednik Hrvatskog akademskog kluba, urednik mjesečnika „Put“ i tjednih „Hrvatskih novina“. Profesionalni je novinar i urednik u hrvatskom uredništvu Radio Gradišća. Vodeće je ime unutar zajednice gradišćanskih Hrvata i pripadnik etničke elite koja sebe vidi dijelom hrvatskoga naroda kao cjeline. Čenar je član Društva hrvatskih književnika i zastupljen je u antologijama i zbornicima hrvatskog pjesništva.
Djela: Misli misli, zbirka pjesama, 1983., Svojemu svoj, roman, 1993., Kolo Slavuj, zbirka pjesama 1981., Mi svi, zbirka pjesama, 1992., urednik memoara Matijaša Semelikera Bog u Dahavi, 1988., Posvete, zbirka pjesama, 2006.; „Si ti ta“, 2015., u knjizi Đure Vidmarovića „Jurica Čenar – hrvatski pjesnik iz Gradoišća“.

Jurica Čenar

ptica

ciuuu ciuuu cju cju
ciuuu ciuuu cju
ptica cijuće
ciuuu ciuuu cju cju
ciuuu ciuuu cju
cijuće ptica
grlica
sinica
sunčenka
žuna
neznam ka
ptica cijuće
ciuu ciuuu cju cju
ciuuu ciuuu cju
po cijukanju
ne poznam pticu
po zvukovanju
poznam
mozarta
beethovena
liszta
haydna
poznam školare
a ne
meštre

kreketanje

žabac
žabi
´z
žabljaka
krekeće
krekeće
i
krekeće

ali ona
njegovu
ljubav
neće

žabac
krekeće
krekeće
i
krekeće
skače
žabi
na
pleće

a ona
krekeće
krekeće
i
krekeće
da
njegovu
ljubav
neće

jezik

jezik naš
dobro znaš
pun ormar
naroda čar

čisti ga
brusi ga
svitlaj ga
govori ga
ljubi ga
cijeni ga
širi ga
jačaj ga
daruj ga

naroda čar
pun ormar
dobro znaš
jezik naš

rim

bim
bam
bum
bimm
riiim

gradišće

prez vina
i
hrvatskoga sina
bilo bi
pustina

nit

tanka nit
za živit
ili mrit
za vidit
ili žmat
za radost
ili jad
tanka nit
ćeš sve
zdurat
ili
ćeš nas
zakopat

si ti ta

si
ti ta
ili sam
ja ta
ki će se
odreć
sada

si ti ta     si ti ta
ili sam ja ta    ili sam ja ta
ki će se otpravit sada              ki   će   umrit     sada

ako
nisam
ja
ta
ki
kani
umrit
kada
se
ufam
da
nisi
ni
ti
ta
ki
se
kani
odreć
žitka

Jurica Čenar

JURICA ČENAR u Pjesničkoj antologiji u redakciji T. M. Bilosnića