Skip to content

Provozajte se Pelješkim mostom i pristupnim cestama – 3D vizualizacija

“Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom” projekt je koji sadrži izgradnju Pelješkog mosta s pristupnim cestama te izgradnju obilaznice Stona. Pogledajte 3D vizualizaciju!

Ukupna duljina ceste obuhvaćene projektom CPJD, koja će zaobići Neumski koridor, iznosi 32 kilometra, od mjesta Duboka do mjesta Doli. Gradi se dvotračna dvosmjerna cesta za projektnu brzinu od 90 km/h (cesta s jednim kolnikom s dva prometna traka, za svaki smjer vožnje po jedan, bez zaustavnih trakova). Za zaustavljanje vozila u nuždi predviđena su ugibališta, a gdje je potrebno dodaje se treća traka za spora vozila.

Projekt cestovnog povezivanja južne Dalmacije je podijeljen u četiri faze:

  1. Izgradnja mosta Pelješac s pristupnim cestama
  2. Izgradnja pristupnih cesta ukupne duljine 12,04 km
  3. Izgradnja stonske obilaznice (D414) – poboljšanje i proširenje dionice Šparagovići, odnosno Zaradeže – Prapratno, duljine 10,2 km,
  4. Izgradnja stonske obilaznice (D414) na dionici Prapratno – Doli, duljine 7,89 km