Revijalna izložba ULU En Face u NV galeriji

U NV galeriji u Širokom Brijegu otvorena je revijalna izložba Udruge likovnih umjetnika En Face. Na izložbi sudjeluje 11 članova udruge koju je 2003. osnovao prof. Nikola Vučković, akademski kipar iz Metkovića i dugogodišnji profesor kiparstva na ALU u Širokom Brijegu Sveučilišta u Mostaru

Akademski slikari i kipari izložili su svoje recentne radove – slike, crteže, reljefe i skulpture. En face udruga predstavljala se izložbama u BiH, Hrvatskoj i Italiji, više puta u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Širokom Brijegu, Zagrebu, Metkoviću, Imotskom, Vrgorcu, Monte Grottu… 

Na ovoj izložbi sudjeluju akademski umjetnici srednje generacije iz Širokog Brijega, Mostara, Čitluka, Čapljine i Travnika: Ivana Ćavar, Anela Korać, Andrijana Mlinarević-Cvetković, Vesna Vuga-Sušac, Ivana Brkljača, Dragana Nuić-Vučković, Karolina Marušić, Mišela Boras, Saša Šantić, Dejan Pranjković i Vladimir Mikulić-Vava.

Izložba u NV galeriji ostati će otvorena do 15. ožujka 2021.