LIČKA ZABORAVLJENA SELA

Istražujući prirodne ljepote Like prošao sam kroz mnoga napuštena ili polunapuštena sela

To me je i potaklo kao istraživača da napravim nekoliko priloga baš o tim skoro zaboravljenim ličkim selima. Da je Lika biser netaknute prirode možete vidjeti na mojem kanalu na kojem baš te ljepote već godinama objavljujem.

Mijo Jaić