Skip to content

Ulja i akrili Tomislava Puntara

Pored istančanog ciklusa breza slikar Tomislava Puntar, slikao je paralelno i drugi, vrlo figurativni ciklus posvećen arhitekturi, prirodi u ulju i akrilu na platnima srednjega formata

Miroslav Pelikan

Atmosfera cijeloga ciklusa vrlo je specifična, gotovo da se i ne osjeća zvuk, sve miruje od polja ,drveća do vode i neba, doista svečana tišina.

Ništa ne uznemiruje te prostore, gotovo je izvjesno kako ništa i neće narušiti ovaj tihi sklad, a zapravo smo dojma kako je sve za trenutak zaustavljeno i ljudi koji šetaju pored rijeke i voda koja teče i šuma koja diše,sve je za trenutak stalo i njih je slikar prenio na platno.

Pored nedirnute prirode,ističu se vizure gradova, sačuvane arhitekture, smještenih na obali mora.

Ulja i akrili Tomislava Puntara nose u ovom ciklus obilježje dubokog poštovanja prema naturi ali i prema tradiciji čovjeka,njegovoj usklađenosti s okruženjem.