BILOSNIĆ U “MOLITVENIKU HRVATSKIH PJESNIKA”

U Zaprešiću je ovih dana (18. prosinca 2020.) u digitalnom izdanju objavljen „Molitvenik hrvatskih pjesnika“ (Florilegij), čiji je izdavač Josip Brkić, koji je napravio i izbor i napisao proslov ovoj svojevrsnoj antologiji hrvatskog duhovnog pjesništva
Molitvenik hrvatskih pjesnika

Florilegij »molitvene prakse« hrvatskih pjesnika od Šibenske molitve (polovica XIV. stoljeća) do naših dana, izbor  je iz poezije stodevedesetdva (192) autora, te je kao takav svojevrsna rekapitulacija »bogoljubnog«, »bogotražiteljskog« i »bogohulnog« kontinuiteta hrvatskog pjesništva, kako se ističe u proslovu.

U „Molitveniku hrvatskih pjesnika“ zastupljen je i zadarski pjesnik Tomislav Marijan Bilosnić sa tri svoje pjesme „Molitva“, „ Molitva za Zlatka Tomičića“ i „Molitva Svetom Franji“, koje su svojedobno objavljene u zbirci „Molitve“ nagrađenoj Nagradom Tina Ujevića. Prema broju uvrštenih pjesama Bilosnić je u društvu među najzastupljenijim hrvatskim autorima, gdje je tek glasoviti Nikola Šop pjesnik visokog duhovnog ideala zastupljen sa šest pjesama.

Recenzenti ove hrestomatije transcendentalnog hrvatskog pjesništva su  dr. sc. Vjekoslav Boban i dr. sc. Branimir Bošnjak, dok se kao urednica potpisuje Tuga Tarle. Pogovor izdanju napisao je Vjekoslav Boban. Na omotu je litografija iz 2010. godine René Margritte „L’Oiseau dr Ciel“ (Nebeska ptica). Knjiga je tiskana na 542 stranice, opremljena je abecedarijem autora, bilješkama o piscima i bibliografijama izabranih autora.

Molitvenik je dostupan i na portalu Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, a može se i vidjeti na adresi:
https://independent.academia.edu/JosipBrkic
odnosno
https://www.academia.edu/44693380/MOLITVENIK_HRVATSKIH_PJESNIKA_II_WEB_copy_RM